Мирко Зовко

Дипломирао је на Правном факултету у Сарајеву 1962. године.

Адвокатски испит положио је 1965. године и непосредно након тога изабран је за судију Општинског суда II у Сарајеву. За судију Окружног суда у Сарајеву изабран је 1969. године. Од 1971. године обављао је посао адвоката у Сарајеву, а 1996. године изабран је за судију Уставног суда Републике БиХ.

На дужност судије Уставног суда Босне и Херцеговине ступио је у мају 1997. године, а у периоду од јула 1997. до јуна 1998. године обављао је дужност предсједника Уставног суда. Мандат у Уставном суду му је престао у мају 2002. године.