Какав је поступак пред Судом?

Након регистрације Ваше апелације, о томе ћете бити обавијештени у правилу електронским путем на e-mail адресу коју сте навели у апелацији и Ваша апелација ће добити број на који ћете се позивати при даљњој комуникацији са Судом.

Уставни суд доставља захтјев/апелацију доносиоцу оспореног акта ради давања одговора, односно достављања списа.

Уставни суд доставља апелацију и другој странци у поступку у ком је донесена пресуда/одлука која се оспорава апелацијом с циљем давања одговора.

Недостављање одговора на захтјев/апелацију не утиче на ток поступка пред Уставним судом, који ће у том случају своју одлуку заснивати на достављеним информацијама које нису оспорили други учесници у поступку.

При одлучивању Уставни суд, у правилу, испитује да ли постоје само оне повреде које су изнесене у захтјеву/апелацији (чл. 23 и 31 Правила).