Ко може да поднесе апелацију?

У правилу, апелацију могу да поднесу странке у поступку у ком је донесена одлука која се оспорава апелацијом. Подносилац апелације може да има заступника. У том случају уз апелацију мора да се достави и посебна пуномоћ за заступање пред Уставним судом. Посебна пуномоћ значи да није довољна пуномоћ дата за заступање пред редовним судовима (чл. 16 и 21 Правила). Подносилац апелације може бити правно или физичко лице и није нужно да буде држављанин Босне и Херцеговине.