Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове

Извјештај о резултатима оцјењивања писменог дијела испита знања за радно мјесто
стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у Уставном суду Босне и Херцеговине

На основу Одлуке о попуњавању радног мјеста стручни сарадник за правне, персоналне и опште послове у Уставном суду Босне и Херцеговин расписивањем јавног огласа број СУ-06-398/22 од 4. маја 2022. године, у Уставном суду Босне и Херцеговине је обављено тестирање кандидата који су приступили писменом дијелу испита знања.

Комисија за избор, у складу с Правилником о раду у Уставном суду Босне и Херцеговине, на сједници, одржаној 13. јуна 2022. године, обавила је оцјењивање писмених радова кандидата.

Кандидати који су положили писмени дио испита знања у складу с наведеним одредбама Правилника имају право да приступе усменом дијелу испита знања, и то кандидати који су радили под шифром како слиједи:

Шифра: Број бодова:

8161

8162                   

8164                   

8165                   

8166                   

8167                   

78,33

77,00

77,66

79,66

76,33

75,33

Кандидати који су положили писмени дио испита знања дужни су одмах контактирати Уставни суд Босне и Херцеговине путем телефона број 033/561-146 како би се идентификовали у складу са шифром под којом су радили писмени дио испита знања.

Усмени дио испита знања (интервју) одржаће се 17. јуна 2022. године (петак) у просторијама Уставног суда Босне и Херцеговине, Улица Pеиса Џ. Чаушевића број 6/III, са почетком у:

-    10 сати за кандидате који су радили под шифрама 8161, 8162 и 8164.
-    11 сати за кандидате који су радили под шифрама 8165, 8166 и 8167.

Приликом доласка на интервју кандидати су дужни да донесу оригинални доказ шифре под којом су радили писмени дио испита знања, као и важећи идентификациони докуменат (лична карта, пасош или возачка дозвола).

Кандидати немају право жалбе на резултате писменог дијела испита знања.

Предсједница Комисије за избор
Наташа Вуковић