Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove

Izvještaj o rezultatima ocjenjivanja pismenog dijela ispita znanja za radno mjesto
stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine

Na osnovu Odluke o popunjavanju radnog mjesta stručni saradnik za pravne, personalne i opće poslove raspisivanjem javnog oglasa broj SU-06-398/22 od 4. maja 2022. godine, u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine je obavljeno testiranje kandidata koji su pristupili pismenom dijelu ispita znanja.

Komisija za izbor, u skladu s Pravilnikom o radu u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, na sjednici, održanoj 13. juna 2022. godine, obavila je ocjenjivanje pismenih radova kandidata.

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja u skladu s navedenim odredbama Pravilnika imaju pravo pristupiti usmenom dijelu ispita znanja, i to kandidati koji su radili pod šifrom kako slijedi:

Šifra:
Broj bodova:

8161

8162                   

8164                   

8165                   

8166                   

8167                   

78,33

77,00

77,66

79,66

76,33

75,33

Kandidati koji su položili pismeni dio ispita znanja dužni su odmah kontaktirati Ustavni sud Bosne i Hercegovine putem telefona broj 033/561-146 kako bi se identificirali u skladu sa šifrom pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja.

Usmeni dio ispita znanja (intervju) održat će se 17. juna 2022. godine (petak) u prostorijama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Ulica reisa Dž. Čauševića broj 6/III, sa početkom u:

-    10 sati za kandidate koji su radili pod šiframa: 8161, 8162 i 8164
-    11 sati za kandidate koji su radili pod šiframa: 8165, 8166 i 8167.

Prilikom dolaska na intervju kandidati su dužni donijeti originalni dokaz šifre pod kojom su radili pismeni dio ispita znanja, kao i važeći identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Kandidati nemaju pravo žalbe na rezultate pismenog dijela ispita znanja.

Predsjednica Komisije za izbor
Nataša Vuković

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.