Обука из области финансијског управљања и контроле

Запосленици Уставног суда Босне и Херцеговине су 23. априла 2024. године учествовали у обуци из области финансијског управљања и контроле као дијела система интерних финансијских контрола у јавном сектору у Босни и Херцеговини. Предавачи на обуци су били Arjan Vos и Barbara Chalghaf, експерти Националне академије за економију и финансије Министарства финансија Краљевине Низоземске. Обуку је организовала Централна хармонизацијска јединица Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине.