Дневни ред 141. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

141. електронску сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 26. јануар 2022. године
са почетком у 9:30 сати


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 140. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 12. 1. 2022. године

II    Меморандуми о преиспитивању одлука УС БиХ

1.    АП-3555/21        

III    Разматрање У предмета

1.    У-19-21 (ЈУ Мјешовита средња школа Сански Мост)        

IV    Одлуке о меритуму

1.    АП-1232-20 ("BEWO" д.о.о. Бањалука)
2.    АП-1622-20 (Неђељко Радуловић)        
3.    АП-1732-20 (В. Љ.)
4.    АП-1757-20 (Иван Шушњар)        
5.    АП-1850-20 (Мирсада Бабалија)
6.    АП-1890-20 (HANZA MEDIA д.о.о. као правни сљедник Слободна Далмација д.д. Крунослав Кљаковић и Здравка Солдић)
7.    АП-1944-20 (Марица Стефановић и др.)
8.    АП-1954-20 (Босна и Херцеговина)
9.    АП-2034-20 (Addiko Bank д.д. Сарајево)
10.    АП-2253-20 (Драгица Ждрале)
11.    АП-2300-20 (Омер Наргалић)
12.    АП-2316-20 (Б. К.)
13.    АП-2329-20 (Фајик Турић)
14.    АП-2680-20 (Славко Хркаћ)
15.    АП-2683-20 (Горан Брнадић)
16.    АП-2770-20 (В. Х.)
17.    АП-2936-20 (Р. Б.)
18.    АП-3185-20 (Сбербанк а.д. Бања Лука)
19.    АП-3372-20 (Хотел "Босна" а.д. Бања Лука)
20.    АП-3801-20 (Град Бихаћ)
21.    АП-3861-20 (Хамдија Липовача)
22.    АП-1982-21 ("Униградња" д.д. Сарајево)
23.    АП-3583-20 (Мухамед Шестановић)
24.    АП-4434-20 (Мубера Хохн рођ. Палалија)
25.    АП-12-21 (Изет Суљић)
26.    АП-88-21 (Дамир Југо)
27.    АП-142-21 (Х. Х.)
28.    АП-213-21 (И. Ф.)
29.    АП-330-21 (Литватранс д.о.о. Бановићи)
30.    АП-434-21 (Б. М.)
31.    АП-1268-21 (Адис Фазлић)        
32.    АП-1530-21 (Аднан Ципурковић)
33.    АП-4365-21 (Мирсад Џанановић)       

V    Одлуке о допустивости - prima facie

VI    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VII    Одлуке о обустави поступка

VIII    Извјештај о извршењу одлука Уставног суда БиХ

IX    Рјешења о неизвршењу одлука Уставног суда БиХ

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић