Dnevni red 141. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

141. elektronsku sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 26. siječnja 2022. godine
sa početkom u 9:30 satiDnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 140. sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 12. 1. 2022. godine

II.    Memorandumi o preispitivanju odluka US BiH

1.    AP-3555/21       

III.    Razmatranje U predmeta

1.    U-19-21 (JU Mješovita srednja škola Sanski Most)       

IV.    Odluke o meritumu

1.    AP-1232-20 ("BEWO" d.o.o. Banjaluka)
2.    AP-1622-20 (Neđeljko Radulović)       
3.    AP-1732-20 (V. Lj.)
4.    AP-1757-20 (Ivan Šušnjar)       
5.    AP-1850-20 (Mirsada Babalija)
6.    AP-1890-20 (HANZA MEDIA d.o.o. kao pravni sljednik Slobodna Dalmacija d.d. Krunoslav Kljaković i Zdravka Soldić)
7.    AP-1944-20 (Marica Stefanović i dr.)
8.    AP-1954-20 (Bosna i Hercegovina)
9.    AP-2034-20 (Addiko Bank d.d. Sarajevo)
10.    AP-2253-20 (Dragica Ždrale)
11.    AP-2300-20 (Omer Nargalić)
12.    AP-2316-20 (B. K.)
13.    AP-2329-20 (Fajik Turić)
14.    AP-2680-20 (Slavko Hrkać)
15.    AP-2683-20 (Goran Brnadić)
16.    AP-2770-20 (V. H.)
17.    AP-2936-20 (R. B.)
18.    AP-3185-20 (Sberbank a.d. Banja Luka)
19.    AP-3372-20 (Hotel "Bosna" a.d. Banja Luka)
20.    AP-3801-20 (Grad Bihać)
21.    AP-3861-20 (Hamdija Lipovača)
22.    AP-1982-21 ("Unigradnja" d.d. Sarajevo)
23.    AP-3583-20 (Muhamed Šestanović)
24.    AP-4434-20 (Mubera Hohn rođ. Palalija)
25.    AP-12-21 (Izet Suljić)
26.    AP-88-21 (Damir Jugo)
27.    AP-142-21 (H. H.)
28.    AP-213-21 (I. F.)
29.    AP-330-21 (Litvatrans d.o.o. Banovići)
30.    AP-434-21 (B. M.)
31.    AP-1268-21 (Adis Fazlić)       
32.    AP-1530-21 (Adnan Cipurković)
33.    AP-4365-21 (Mirsad Džananović)      

V.    Odluke o dopustivosti - prima facie
VI.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost
VII.    Odluke o obustavi postupka
VIII.    Izvješće o izvršenju odluka Ustavnog suda BiH
IX.    Rješenja o neizvršenju odluka Ustavnog suda BiH

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.