Дневни ред 137. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14), заказујем

137. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 3. новембар 2021. године
са почетком након одржане сједнице Малог вијећа
у Великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине




Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 136. сједнице Великог вијећа Уставног суда БиХ од 20. 10. 2021. године

II    Одлуке о меритуму

1.    АП-223-20 (Робни центар "Ракитно" д.д. Посушје у ликвидацији)        
2.    АП-306-20 (Сњежана Рајилић)        
3.    АП-355-20 (Бојан Бабић)        
4.    АП-433-20 (Жарко Лакета)        
5.    АП-527-20 (Гази Хусрев-бегов вакуф у Сарајеву)        
6.    АП-613-20 ("SHIMADZU" д.о.о. Сарајево)        
7.    АП-662-20 (Бајазит Зрно)        
8.    АП-806-20 ("Telrad Net" д.о.о. Бијељина)        
9.    АП-823-20 (Општина Какањ)        
10.    АП-873-20 (М. К.)         
11.    АП-877-20 (МО-ГРАДИНГ д.о.о. Читлук)        
12.    АП-898-20 (Љ, Т.)        
13.    АП-946-20 (Глик д.о.о. Брчко)        
14.    АП-974-20 (Silvana Klammer)        
15.    АП-986-20 ("SHIMADZU" д.о.о. Сарајево)        
16.    АП-1026-20 (Општа пољопривредна задруга "Лакташи")        
17.    АП-1159-20 (Хазим Тутњић)        
18.    АП-1291-20 (Зумрета Осмић)        
19.    АП-1336-20 (Ч. Ј.)        
20.    АП-1625-20 (Златко Хушидић)        
21.    АП-1681-20 (Гордан Маркић)        
22.    АП-1697-20 (Горан Маловић)        
23.    АП-1715-20 (М. Б.)        
24.    АП-1769-20 (Душанка Јевтић)        
25.    АП-1921-20 (Вакуфска банка д.д. Сарајево)        
26.    АП-1993-20 (Акиф Смаилхоџић)        
27.    АП-2022-20 (Миленко Рашић)        
28.    АП-2136-20 (Немања Јанковић)        
29.    АП-2292-20 (Ирнес Бајрић)        
30.    АП-2488-20 (Тарбук Миодраг с.п. власник Занатске радње "МТ Машинконд" Ваљево)        
31.    АП-2508-20 (ЈП Електропривреда БиХ д.д. Сарајево)        
32.    АП-3312-20 (Озрен Пердув)        
33.    АП-3615-20 (Мирсад Никшић)        
34.    АП-4328-20 (Милутин Пејић)        
35.    АП-1293-2 (Врхбосанска надбискупија Сарајево)        
36.    АП-2768-21 (Алија Делимустафић)        
37.    АП-3078-21 (Антонио Матић)        
38.    АП-3100-21 (Приватна установа "Центар за образовање одраслих Вита Плус" Цазин)        
39.    АП-3286-21 (А. К.)        
40.    АП-1889-20 (MEDICOM д.о.о. Бијељина)        
41.    АП-2059-20 (Алма Салихбеговић)        
42.    АП-2504-20 (Дервиш Муслић)        
43.    АП-4252-20 (Ивица Мариновић)        
44.    АП-4757-20 (Н. Н.)        
45.    АП-3400-21 (Жељко Симић)        

III    Одлуке о допустивости – prima facie

IV    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

V    Одлуке о обустави поступка

VI    Разно


Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић