Dnevni red 137. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst
(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 94/14), zakazujem

137. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 3. novembar 2021. godine
sa početkom nakon održane sjednice Malog vijeća
u Velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 136. sjednice Velikog vijeća Ustavnog suda BiH od 20. 10. 2021. godine

II.    Odluke o meritumu

1.    AP-223-20 (Robni centar "Rakitno" d.d. Posušje u likvidaciji)       
2.    AP-306-20 (Snježana Rajilić)       
3.    AP-355-20 (Bojan Babić)       
4.    AP-433-20 (Žarko Laketa)       
5.    AP-527-20 (Gazi Husrev-begov vakuf u Sarajevu)       
6.    AP-613-20 ("SHIMADZU" d.o.o. Sarajevo)       
7.    AP-662-20 (Bajazit Zrno)       
8.    AP-806-20 ("Telrad Net" d.o.o. Bijeljina)       
9.    AP-823-20 (Općina Kakanj)       
10.    AP-873-20 (M. K.)        
11.    AP-877-20 (MO-GRADING d.o.o. Čitluk)       
12.    AP-898-20 (Lj, T.)       
13.    AP-946-20 (Glik d.o.o. Brčko)       
14.    AP-974-20 (Silvana Klammer)       
15.    AP-986-20 ("SHIMADZU" d.o.o. Sarajevo)       
16.    AP-1026-20 (Opšta poljoprivredna zadruga "Laktaši")       
17.    AP-1159-20 (Hazim Tutnjić)       
18.    AP-1291-20 (Zumreta Osmić)       
19.    AP-1336-20 (Č. J.)       
20.    AP-1625-20 (Zlatko Hušidić)       
21.    AP-1681-20 (Gordan Markić)       
22.    AP-1697-20 (Goran Malović)       
23.    AP-1715-20 (M. B.)       
24.    AP-1769-20 (Dušanka Jevtić)       
25.    AP-1921-20 (Vakufska banka d.d. Sarajevo)       
26.    AP-1993-20 (Akif Smailhodžić)       
27.    AP-2022-20 (Milenko Rašić)       
28.    AP-2136-20 (Nemanja Janković)       
29.    AP-2292-20 (Irnes Bajrić)       
30.    AP-2488-20 (Tarbuk Miodrag s.p. vlasnik Zanatske radnje "MT Mašinkond" Valjevo)       
31.    AP-2508-20 (JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo)       
32.    AP-3312-20 (Ozren Perduv)       
33.    AP-3615-20 (Mirsad Nikšić)       
34.    AP-4328-20 (Milutin Pejić)       
35.    AP-1293-2 (Vrhbosanska nadbiskupija Sarajevo)       
36.    AP-2768-21 (Alija Delimustafić)       
37.    AP-3078-21 (Antonio Matić)       
38.    AP-3100-21 (Privatna ustanova "Centar za obrazovanje odraslih Vita Plus" Cazin)       
39.    AP-3286-21 (A. K.)       
40.    AP-1889-20 (MEDICOM d.o.o. Bijeljina)       
41.    AP-2059-20 (Alma Salihbegović)       
42.    AP-2504-20 (Derviš Muslić)       
43.    AP-4252-20 (Ivica Marinović)       
44.    AP-4757-20 (N. N.)       
45.    AP-3400-21 (Željko Simić)       

III.    Odluke o dopustivosti - prima facie

IV.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V.    Odluke o obustavi postupka

VI.    Razno


Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Mato Tadić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.