Дневни ред 136. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем


136. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 13. и 14. јул 2023. године
с почетком у 9.30
у великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине

Дневни ред:

I.    Разматрање и усвајање записника са 135. пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 23. марта 2023. године; Разматрање и усвајање записника са 134. пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 23. марта 2023. године

II.    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-319/21
2.    АП-3276/22

III.    Рјешења о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-2952/21

IV.    Разматрање У предмета

1.    У-15-20
Захтјев Борјане Кришто (у вријеме подношења захтјева предсједавајућа Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине) за оцјену уставности члана 9. став (1), члана 10. став (4) и члана 11. став (1) аочка б) Закона о Суду Босне и Херцеговине

2.    У-26-22 (спојени предмети: У-35/22, У-36/22, У-1/23 и У-10/23)
Захтјев Основног суда у Сребреници (судија Самир Фехрић) за оцјену уставности члана 6. Закона о платама и накнадама судија и тужилаца Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 66/18) са чланом I/2 и чланом II/4 Устава Босне и Херцеговине у вези са чланом 14. Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, чланом 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију и чланом 26 Међународног пакта о грађанским и политичким правима

3.    У-2-23 (спојени предмети: У-3/23 и У-4/23)
Захтјев Кантоналног суда у Тузли (судија Предраг Крсмановић) за оцјену уставности чл. 29 и 30 Закона о Порезној управи Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 29/11 – одлука УС, 27/12, 7/13, 71/14, 91/15 и 44/22)

4.    У-9-23
Захтјев Р. М. за оцјену уставности и законитости одредбе члана 141 став 1 алинеја 5 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16)

5.    У-13-23
Захтјев Кантоналног суда у Тузли (судија Предраг Крсмановић) за оцјену компатибилности члана 46. став (5) Закона о пензионом и инвалидском осигурању („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 13/18, 93/19 – одлука УСФБиХ, 94/20 – рјешење УСФБиХ, 90/21 и 19/22) с одредбама члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, те члана II/4 Устава Босне и Херцеговине и „члана 14 Европске конвенције у вези са чланом II/3к) Устава Босне и Херцеговине“ и чланом 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију

V.    Одлуке о меритуму

1.    АП-270-21 (РТВ БН д.о.о. Бијељина)
2.    АП-476-21 (Васиљ Тимков)
3.    АП-581-21 (Сабахудин Ахатовић)
4.    АП-693-21 (Борис Чилић)
5.    АП-791-21 (Алдин Бућ)
6.    АП-970-21 (Јосипа Курбатфински)
7.    АП-1307-21 (С. К.)
8.    АП-1426-21 (Б. Д.)
9.    АП-1670-21 („Adda-promet“ д.о.о. Велика Кладуша)
10.    АП-2914-21 (Драган Нешковић)
11.    АП-2952-21 (Мухибија Диздаревић)
12.    АП-3579-22 (Приватна апотекарска здравствена установа „B PHARM“ д.о.о. Бихаћ)
13.    АП-3634-22 (Сава Маринковић)
14.    АП-3820-22 (Р. К.)
15.    АП-3993-22 („Face“ д.о.о. Сарајево)
16.    АП-4050-22 (Мирослав Краљевић)
17.    АП-4255-22 (Седин Хаџић)
18.    АП-4316-22 (Блажо Стевовић)
19.    АП-4476-22 (Радован Стоканић)
20.    АП-4550-22 (М. Ш.)
21.    АП-4695-22 (Абаз Кучевић)
22.    АП-4725-22 (Н. М.)
23.    АП-4753-22 (А. С.)
24.    АП-4927-22 (С. В.)
25.    АП-4999-22 (Стево Савић)
26.    АП-5000-22 (Јелена Мајсторовић)
27.    АП-81-23 (Партија демократског прогреса – ПДП)
28.    АП-119-23 (Ж. Ј.)
29.    АП-120-23 (Сабахудин Мишић)
30.    АП-246-23 (Хајрудин Вејзовић)
31.    АП-267-23 (Ahmed Hussain Qasem/Ahmed Kaya)
32.    АП-381-23 (Вахид Софтић)
33.    АП-719-23 (Садо Ђугум)
34.    АП-791-23 (Амила Демировић-Смајић)
35.    АП-1042-23 (Хајрудин Вејзовић)
36.    АП-1444-23 (Мирсад Бркић)
37.    АП-1631-23 (О. А.)
38.    АП-1192-21 (Мурис Шемић)
39.    АП-1829-21 (З. А.)
40.    АП-2198-21 (Хајрудин Чампара)
41.    АП-2254-21 (Тефида Терзић)
42.    АП-2273-21 (Хајрудин Чампара)
43.    АП-3456-21 (Р. Ј.)
44.    АП-4082-21 (А. Ћ.)
45.    АП-1133-22 (Русмир Арсланагић)
46.    АП-4958-22 (Џевдана Слатина)

VI.    Одлуке о допустивости – prima facie

VII.    Одлуке о допустивости – Одјел за допустивост

VIII.   Извјештај о извршењу одлука Уставног суда БиХ

IX.    Статусна питања

X.    Административна питања

XI.    Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић