Дневни ред 123. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 94/14),
заказујем

123. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 23. септембар 2021. године
која ће се одржати
у Мостару – сала Кантоналног суда
са почетком у 9:30 часова

Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 122. пленарне сједнице Уставног суда Босне и Херцеговине одржане 15. и 16. јула 2021. године

II    Разматрање У предмета

1.   У-4-21
Захтјев седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности Закона о шумама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 75/08, 60/13 и 70/20).

2.    У-7-21
Захтјев Општинског суда у Сарајеву (судија Белма Чано–Сејфовић, за оцјену компатибилности Закона о платама и другим накнадама судија и тужилаца у Федерацији Босни и Херцеговини („Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“ бр. 72/05, 22/09, 55/13) са одредбама члана I/2 и II/4 Устава Босне и Херцеговине, у вези са одредбама члана 14 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, члана 1 Протокола број 12 уз Европску конвенцију, као и чланом 26 Међународног пакта о грађанским и политичким правима.

3.   У-8-21
Захтјев Зорана Тегелтије, предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине за рјешавање спора насталог између Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине и Федералног министарства унутрашњих послова у предмету стицања држављанства Босне и Херцеговине и Федерације Босне и Херцеговине покренутом по захтјеву А. Г., држављанина Арапске Републике Египат.

III    Разматрање АП предмета

1.    АП-3644-19 (ГП "ЖГП" д.д. Сарајево)        
2.    АП-3811-19 (Malbašić Company д.о.о.)        
3.    АП-4474/20 (И. Л.)       

IV    Меморандуми о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-1549/05 (Изет Џевлан)       

V    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Мато Тадић