Дневни ред 122. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст
(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

122. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 21. јануар 2021. године


Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника са 121. електронске сједнице Великог вијећа одржане 12. 1. 2021. године

II    Закључак о исправци

1.    АП-3860/20       

III    Одлуке о меритуму

1.    АП-4347-20 (Никола Бошковић)
2.    АП-4176-20 (Г. Ђ.)
3.    АП-4047-20 (И. Ђ.)
4.    АП-1797-19 (Босна и Херцеговина)
5.    АП-2785-19 (Атко Хусеинбашић)
6.    АП-2104-19 (Драгана Вуковић)
7.    АП-2266-19 (Осман Алајбеговић)
8.    АП-2333-19 (Сања Шаховић)
9.    АП-4601-19 (КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УСЛУГА" а.д. Рудо)
10.    АП-2581-19 (Нела Купрешак Медић-Тадић као власник стр "НЕЛА" Бања Лука)
11.    АП-4974-19 (Мулић Хасија)
12.    АП-4959-19 1 (Б. Ј.)
13.    АП-497-20 (Сулејман Ибрахимовић)
14.    АП-260-20 (Елма Ковач)
15.    АП-247-20 (Слободан Савић)
16.    АП-1955-20 (Н. Х.)
17.    АП-1875-20 (Ибрахим Имшировић)
18.    АП-958-20 ("Осигурање Гарант" д.д. Брчко)
19.    АП-937-20 (Нермин Лонић)

IV   Одлуке о допустивости - prima facie

V    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

VI   Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић