Dnevni red 122. sjednice Velikog vijeća

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst
(«Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

122. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 21. januar 2021. godine


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 121. elektronske sjednice Velikog vijeća održane 12. 1. 2021. godine

II.    Zaključak o ispravci

  1. AP-3860/20     

III.   Odluke o meritumu

1.    AP-4347-20 (Nikola Bošković)
2.    AP-4176-20 (G. Đ.)
3.    AP-4047-20 (I. Đ.)
4.    AP-1797-19 (Bosna i Hercegovina)
5.    AP-2785-19 (Atko Huseinbašić)
6.    AP-2104-19 (Dragana Vuković)
7.    AP-2266-19 (Osman Alajbegović)
8.    AP-2333-19 (Sanja Šahović)
9.    AP-4601-19 (KOMUNALNO PREDUZEĆE "USLUGA" a.d. Rudo)
10.    AP-2581-19 (Nela Kuprešak Medić-Tadić kao vlasnik str "NELA" Banja Luka)
11.    AP-4974-19 (Mulić Hasija)
12.    AP-4959-19 1 (B. J.)
13.    AP-497-20 (Sulejman Ibrahimović)
14.    AP-260-20 (Elma Kovač)
15.    AP-247-20 (Slobodan Savić)
16.    AP-1955-20 (N. H.)
17.    AP-1875-20 (Ibrahim Imširović)
18.    AP-958-20 ("Osiguranje Garant" d.d. Brčko)
19.    AP-937-20 (Nermin Lonić)

IV.   Odluke o dopustivosti - prima facie

V.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

VI.   Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.