Дневни ред 120. пленарне сједнице

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 94/14)

заказујем

120. Пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 26. март 2021. године
у 9:00 часова

Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника

  1. Записник са 117. Пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 6. и 7. фебруара. 2020. године
  2. Записник са 119. Пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 26. новембра. 2020. године

II    Разматрање У предмета

1.    У-5-16
Захтјев Борјане Кришто (у вријеме подношења захтјева друга замјеница предсједавајућег Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине) за оцјену уставности одредби чл. 84 ст. 2, 3, 4 и 5, 109 ст. 1 и 2, 117 тачка д), 118 став 3, 119 став 1, 216 став 2, 225 став 2 и 226 став 1 Закона о кривичном поступку Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 и 72/13, са одредбама члана I/2, II/3б), е) и ф) Устава Босне и Херцеговине и чл. 3, 6, 8 и 13 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода).

2.    У-4-20
Захтјев Седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности одредби чл. 324, 325, 325а, 326 и 329 Закона о стварним правима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 124/08, 3/09 - исправка, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16-О.У.С. и 107/19).

3.    У-6-20
Захтјев Окружног суда у Бања Луци за оцјену компатибилности одредбе члана 128 став (4) Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ бр. 134/11, 9/12 и 40/12;) у односу на члан II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члан 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, члан 13 Европске конвенције, члан II/4 Устава Босне и Херцеговине и члан 14 Европске конвенције и члан 17 Европске конвенције.

4.    У-14/20
Захтјев Седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену уставности одредби члана 15 тачка 16 и члана 31 Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ број 115/18).

III.    Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић