Dnevni red 120. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst

(„Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 94/14)

zakazujem

120. Plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 26. mart 2021. godine
u 9:00 sati

Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika

  1. Zapisnik sa 117. Plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 6. i 7. februara. 2020. godine
  2. Zapisnik sa 119. Plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 26. novembra. 2020. godine

II.    Razmatranje U predmeta

1.    U-5-16
Zahtjev Borjane Krišto (u vrijeme podnošenja zahtjeva druga zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine) za ocjenu ustavnosti odredbi čl. 84. st. 2., 3., 4. i 5., 109. st. 1. i 2., 117. tačka d), 118. stav 3., 119. stav 1., 216. stav 2., 225. stav 2. i 226. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09, 93/09 i 72/13, sa odredbama člana I/2., II/3.b), e) i f) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 3., 6., 8. i 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda).

2.    U-4-20
Zahtjev Sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredbi čl. 324, 325, 325a, 326. i 329. Zakona o stvarnim pravima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 124/08, 3/09 - ispravka, 58/09, 95/11, 60/15, 18/16-O.U.S. i 107/19).

3.    U-6-20
Zahtjev Okružnog suda u Banja Luci za ocjenu kompatibilnosti odredbe člana 128. stav (4) Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 134/11, 9/12 i 40/12;) u odnosu na član II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i član 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, član 13. Evropske konvencije, član II/4. Ustava Bosne i Hercegovine i član 14. Evropske konvencije i član 17. Evropske konvencije.

4.    U-14/20
Zahtjev Sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti odredbi člana 15. tačka 16. i člana 31. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 115/18).

III.    Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.