Дневни ред 119. пленарне сједнице

Дневни ред 119. пленарне сједнице

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 94/14)

заказујем

119. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине

за 26. новембар 2020. године

у 10:00 часова

Дневни ред:

I Разматрање и усвајање записника са 118. Пленарне сједнице Уставног суда одржане електронским путем 2. јула 2020. године

II Разматрање У предмета

1. У-2-20

Захтјев чланова Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјену уставности члана 2 Закона о измјени и допуни Закона о заштити и добробити животиња („Службени гласник Босне и Херцеговине“ број 9/18; са Уставом Босне и Херцеговине.

2. У-3-20

Захтјев Апелационог суда Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (судија Иљо Клаић), за оцјену компатибилности чл. 5, 6 и 7 Закона о адвокатској дјелатности Брчко Дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко Дистрикта БиХ“ број 4/19,) са чланом IV/4 Устава Босне и Херцеговине, чланом II/2 Устава БиХ и Анексом II/2 Устава БиХ.

3. У-8-20

Захтјев Општинског суда у Бихаћу (судија Општинског суда у Бихаћу Дино Муслић) за оцјену компатибилности Одлуке о јавним паркиралиштима на подручју града Бихаћа („Службени гласник града Бихаћа“ бр. 1/15, 1/16, 6/16 и 11/18, са Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

4. У-9-20

Захтјев Општинског суда у Травнику (предсједник суда Горан Дујић) захтјев за оцјену компатибилности члана 3 тачка 8), члана 56 тачка 3) и члана 75 Закона о прекршајима са Уставом Босне и Херцеговине и Европском конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода.

III Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић