Dnevni red 119. plenarne sjednice

Dnevni red 119. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 94/14)

zakazujem

119. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine

za 26. novembar 2020. godine

u 10:00 sati

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 118. Plenarne sjednice Ustavnog suda održane elektronskim putem 2. jula 2020. godine

II. Razmatranje U predmeta

1. U-2-20

Zahtjev članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti člana 2. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 9/18; sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

2. U-3-20

Zahtjev Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (sudija Iljo Klaić), za ocjenu kompatibilnosti čl. 5., 6. i 7. Zakona o advokatskoj djelatnosti Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH“ broj 4/19,) sa članom IV/4. Ustava Bosne i Hercegovine, članom II/2. Ustava BiH i Aneksom II/2. Ustava BiH.

3. U-8-20

Zahtjev Općinskog suda u Bihaću (sudija Općinskog suda u Bihaću Dino Muslić) za ocjenu kompatibilnosti Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća („Službeni glasnik grada Bihaća“ br. 1/15, 1/16, 6/16 i 11/18, sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

4. U-9-20

Zahtjev Općinskog suda u Travniku (predsjednik suda Goran Dujić) zahtjev za ocjenu kompatibilnosti člana 3. tačka 8), člana 56. tačka (3) i člana 75. Zakona o prekršajima sa Ustavom Bosne i Hercegovine i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

III. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.