Дневни ред 107. сједнице Великог вијећа

Дневни ред 107. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст («Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем


107. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 6. мај 2020. године

Дневни ред:

I Разматрање и усвајање записника са 106. сједнице Великог вијећа одржане електронским путем 22. 4. 2020. године

II Одлуке о меритуму

1. АП-3772-18 (Мирослав Тиболд)

2. АП-3831-18 (Душко Ђерић)

3. АП-2778-18 (Дарко Алексић)

4. АП-3634-18 (Алекса Ђуричић)

5. АП-3304-18 (Слободан Стевановић)

6. АП-3455-18 (Исмет Хамзић)

7. АП-2699-18 (Кадрија Сулејмани)

8. АП-3321-18 (Мерима Делић)

9. АП-1285-20 (Маида Јагодић рођ. Бешировић)

10. АП-1306-19 (М. Б.)

11. АП-3848-18 (Еди Филиповић)

12. АП-4091-18 (И.Л.)

13. АП-2882-18 (Есад Таљановић)

14. АП-3681-18 (Драго Жилић)

15. АП-3374-18 (Свевлад Хофман)

16. АП-3292-18 (Нијаз Хаџић)

17. АП-3567-18 (ББМ д.о.о. Сарајево)

18. АП-1009-20 (Љубо Ђукић)

19. АП-3646-18 (Ади Карић)

20. АП-1151-20 (Фатмир Муратовић)

21. АП-1018-20 (Горан Кнежевић)

22. АП-4031-18 (Момир Станић)

23. АП-209-20 (Б. В.)

24. АП-5000-18 (Азра Модри)

25. АП-3347-18 (Ивица Миљановић)

26. АП-6074-18 (Мијо Копилаш)

27. АП-3484-18 (Ален Лукајић)

28. АП-5056-18 (Назиф Мухамедагић)

29. АП-5389-18 ("Ћурковић" д.о.о.)

30. АП-3275-18 (Ратко Пејановић)

31. АП-3701-18 (ZiraatBank BH д.д. Сарајево)

32. АП-4034-18 (М. Т.)

III Одлуке о допустивости – prima facie

IV Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

V Одлуке о обустави поступка

VI Разно

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић