Dnevni red 107. sjednice Velikog vijeća

Dnevni red 107. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

107. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 6. svibnja 2020. godine

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 106. sjednice Velikog vijeća održane elektronskim putem 22. 4. 2020. godine

II. Odluke o meritumu

1. AP-3772-18 (Miroslav Tibold)

2. AP-3831-18 (Duško Đerić)

3. AP-2778-18 (Darko Aleksić)

4. AP-3634-18 (Aleksa Đuričić)

5. AP-3304-18 (Slobodan Stevanović)

6. AP-3455-18 (Ismet Hamzić)

7. AP-2699-18 (Kadrija Sulejmani)

8. AP-3321-18 (Merima Delić)

9. AP-1285-20 (Maida Jagodić rođ. Beširović)

10. AP-1306-19 (M.B.)

11. AP-3848-18 (Edi Filipović)

12. AP-4091-18 (I.L.)

13. AP-2882-18 (Esad Taljanović)

14. AP-3681-18 (Drago Žilić)

15. AP-3374-18 (Svevlad Hofman)

16. AP-3292-18 (Nijaz Hadžić)

17. AP-3567-18 (BBM d.o.o. Sarajevo)

18. AP-1009-20 (Ljubo Đukić)

19. AP-3646-18 (Adi Karić)

20. AP-1151-20 (Fatmir Muratović)

21. AP-1018-20 (Goran Knežević)

22. AP-4031-18 (Momir Stanić)

23. AP-209-20 (B. V.)

24. AP-5000-18 (Azra Modri)

25. AP-3347-18 (Ivica Miljanović)

26. AP-6074-18 (Mijo Kopilaš)

27. AP-3484-18 (Alen Lukajić)

28. AP-5056-18 (Nazif Muhamedagić)

29. AP-5389-18 ("Ćurković" d.o.o.)

30. AP-3275-18 (Ratko Pejanović)

31. AP-3701-18 (ZiraatBank BH d.d. Sarajevo)

32. AP-4034-18 (M. T.)

III. Odluke o dopustivosti - prima facie

IV. Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V. Odluke o obustavi postupka

VI. Razno

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

 

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.