Бх. судови оспособљени за процесуирање најтежих облика организованог криминала и корупције

„Судови у Босни и Херцеговини имају капацитет да се изнесу са изазовима у поступцима суђења у предметима организованог криминала и корупције“, закључак је публикације „Анализа праксе највиших судова у Босни и Херцеговини у предметима организованог криминала и корупције”, која је представљена данас, 20. марта 2023. године, у Сарајеву.

Анализу су израдили Уставни суд и AIRE центар, уз подршку Владе Уједињеног Краљевства, те у сарадњи са Судом Босне и Херцеговине, Врховним судом Федерације Босне и Херцеговине, Врховним судом Републике Српске и Апелационим судом Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

Анализа нуди систематичан и садржајан преглед значајног броја пресуда судова у Босни и Херцеговини у предметима организованог криминала и корупције те пружа увид у начин на који судови процесуирају конкретна кривична дјела.

Златко Кнежевић, потпредсједник Уставног суда Босне и Херцеговине, рекао је да „Анализа праксе највиших судова у Босни и Херцеговини у предметима организованог криминала и корупције“ представља кључну тачку евалуације укупног стања суђења у тим областима.

„Она истовремено даје и позитивну оцјену рада судова који, без обзира на сложеност предмета, примјењују домаће законе и европске стандарде. Такође, она је и позив да се приступи анализи рада тужилаштава и полицијских агенција јер су та сва три нивоа узрочно-посљедично везана у остваривању крајњег циља, а то је борба против организованог криминала и корупције”, додао је потпредсједник Кнежевић.

Током представљања публикације истакнуто је да судска пракса представља кључни елемент у борби против организованог криминала и корупције.

Julian Reilly, британски амбасадор у Босни и Херцеговини, нагласио је да су организовани криминал и корупција озбиљна пријетња стабилности, безбједности и економији Босне и Херцеговине, те да судовима у Босни и Херцеговини требају алати за дјеловање против тих пријетњи како би се урадило више у изградњи повјерења јавности у правосудни систем.

„Уједињено Краљевство је поносно што ради са Уставним судом Босне и Херцеговине и AIRE центром у развијању анализе праксе у предметима организованог криминала и корупције. Ми смо посебно поносни јер су истакнути правни стручњаци и судије, који су директно укључени у рад на случајевима корупције и организованог криминала, радили на овој анализи. Радујемо се постизању резултата захваљујући овој анализи. Анализа наглашава велики број важних питања. О некима смо разговарали током годишњег правосудног форума у Босни и Херцеговини прошлог новембра. Форум је истакао изазове с којима се правни систем суочава када криминалне групе у Босни и Херцеговини, као и у другим земљама, употребљавају модерну технологију. Кључно је да се Босна и Херцеговина прилагоди тим новим изазовима, да се агенцијама за провођење закона, тужиоцима и судијама обезбиједе знање и алати који су потребни за привођење криминалаца из сфере тешког криминала и корумпираних политичара пред лице правде. Грађани Босне и Херцеговине очекују управо то“, додао је амбасадор Reilly.

Анализа је показала да судови у Босни и Херцеговини релативно брзо процесуирању коруптивна кривична дјела те да нема већих проблема у њиховом доказивању, али да питање злоупотребе утицаја и положаја и даље представља проблем и у оптужењу и у пресуђењу.

Ова публикација је указала и на низ питања о којима се треба повести стручна расправа. У Анализи је наведено да судови немају уједначену праксу приликом изрицања казни у предметима организованог криминала и корупције, те да је потребно додатно радити на испуњењу законских услова за одређивање и продужење наредби за примјену посебних истражних радњи, као и употреби исказа свједока који су у току главног претреса склопили споразуме о признању кривице. Брз напредак модерних средстава комуникације суочиће судове с доказима прибављеним коришћењем криптоване комуникације и неким обликом међународне помоћи, о којима ће се заузети нови ставови и стварати нова пракса, један је од закључака Анализе.

Biljana Braithwaite, директорица Програма за Западни Балкан AIRE центра, нагласила је да је ефикасан рад судова и тужилаштава кључан за процесуирање организованог криминала и корупције, те да због тога кривично правосуђе треба континуирано слиједити праксу Уставног суда Босне и Херцеговине и Европског суда за људска права.

„Борба против тешких облика организованог криминала и корупције представља изазове за правне системе широм свијета. Због тога је кључно да судови и тужилаштва примјењују европске стандарде и осигурају ефикасно процесуирање кривичних дјела која озбиљно пријете да угрозе добробит грађана. AIRE центар ће у наредне двије године активно пружати подршку судовима, али и тужилаштвима у Босни и Херцеговини, како бисмо ојачали и унаприједили рад кривичног правосуђа. Ефикасне правосудне институције су гарант напретка сваког друштва“, додала је директорица Braithwaite.

На представљању „Анализе праксе највиших судова у Босни и Херцеговини у предметима организованог криминала и корупције“ присуствовале су судије судова из Босне и Херцеговине и Европског суда за људска права, тужиоци, адвокати, представници Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине, институција, међународних организација, те директори центара за едукацију судија и тужилаца.

Публикација је израђена у оквиру пројекта AIRE центра „Јачање капацитета правосуђа за борбу против организованог криминала и некажњивости у Босни и Херцеговини“.