Bh. sudovi osposobljeni za procesuiranje najtežih oblika organiziranog kriminala i korupcije

„Sudovi u Bosni i Hercegovini imaju kapacitet da se iznesu sa izazovima u postupcima suđenja u predmetima organiziranog kriminala i korupcije“, zaključak je publikacije „Analiza prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organiziranog kriminala i korupcije”, koja je predstavljena danas, 20. ožujka 2023. godine, u Sarajevu.

Analizu su izradili Ustavni sud i AIRE centar, uz potporu Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, te u suradnji sa Sudom Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnim sudom Republike Srpske i Apelacijskim sudom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Analiza nudi sistematičan i sadržajan pregled značajnog broja presuda sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organiziranog kriminala i korupcije te pruža uvid u način na koji sudovi procesuiraju konkretna kaznena djela.

Zlatko Knežević, dopredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rekao je da „Analiza prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organiziranog kriminala i korupcije“ predstavlja ključnu točku evaluacije ukupnog stanja suđenja u tim oblastima.

„Ona istovremeno daje i pozitivnu ocjenu rada sudova koji, bez obzira na složenost predmeta, primjenjuju domaće zakone i evropske standarde. Također, ona je i poziv da se pristupi analizi rada tužilaštava i policijskih agencija jer su ta sva tri nivoa uzročno-posljedično vezana u ostvarivanju krajnjeg cilja, a to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije”, dodao je dopredsjednik Knežević.

Tijekom predstavljanja publikacije istaknuto je da sudska praksa predstavlja ključni element u borbi protiv organiziranog kriminala i korupcije.

Julian Reilly, britanski veleposlanik u Bosni i Hercegovini, naglasio je da su organizirani kriminal i korupcija ozbiljna prijetnja stabilnosti, sigurnosti i ekonomiji Bosne i Hercegovine, te da sudovima u Bosni i Hercegovini trebaju alati za djelovanje protiv tih prijetnji kako bi se uradilo više u izgradnji povjerenja javnosti u pravosudni sustav.

„Ujedinjeno Kraljevstvo je ponosno što radi sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine i AIRE centrom u razvijanju analize prakse u predmetima organiziranog kriminala i korupcije. Mi smo posebno ponosni jer su istaknuti pravni stručnjaci i suci, koji su izravno uključeni u rad na slučajevima korupcije i organiziranog kriminala, radili na ovoj analizi. Radujemo se postizanju rezultata zahvaljujući ovoj Analizi. Analiza naglašava veliki broj važnih pitanja. O nekima smo razgovarali tijekom godišnjeg pravosudnog foruma u Bosni i Hercegovini prošlog studenog. Forum je istaknuo izazove s kojima se pravni sustav suočava kada kriminalne skupine u Bosni i Hercegovini, kao i u drugim zemljama, upotrebljavaju modernu tehnologiju. Ključno je da se Bosna i Hercegovina prilagodi tim novim izazovima, da se agencijama za provedbu zakona, tužiteljima i sucima osiguraju znanje i alati koji su potrebni za privođenje kriminalaca iz sfere teškog kriminala i korumpiranih političara pred lice pravde. Građani Bosne i Hercegovine očekuju upravo to“, dodao je veleposlanik Reilly.

Analiza je pokazala da sudovi u Bosni i Hercegovini relativno brzo procesuiranju koruptivna kaznena djela te da nema većih problema u njihovom dokazivanju, ali da pitanje zloupotrebe utjecaja i položaja i dalje predstavlja problem i u optuženju i u presuđenju.

Ova publikacija je ukazala i na niz pitanja o kojima se treba povesti stručna rasprava. U Analizi je navedeno da sudovi nemaju ujednačenu praksu prilikom izricanja kazni u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, te da je potrebno dodatno raditi na ispunjenju zakonskih uvjeta za određivanje i produljenje naredbi za primjenu posebnih istražnih radnji, kao i upotrebi iskaza svjedoka koji su tijekom glavnog pretresa sklopili sporazume o priznanju krivice. Brz napredak modernih sredstava komunikacije suočit će sudove s dokazima pribavljenim korištenjem kriptirane komunikacije i nekim oblikom međunarodne pomoći, o kojima će se zauzeti novi stavovi i stvarati nova praksa, jedan je od zaključaka Analize.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra, naglasila je da je efikasan rad sudova i tužiteljstava ključan za procesuiranje organiziranog kriminala i korupcije, te da zbog toga kazneno pravosuđe treba kontinuirano slijediti praksu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava.

„Borba protiv teških oblika organizovanog kriminala i korupcije predstavlja izazove za pravne sisteme širom svijeta. Zbog toga je ključno da sudovi i tužilaštva primjenjuju evropske standarde i osiguraju efikasno procesuiranje krivičnih djela koja ozbiljno prijete da ugroze dobrobit građana. AIRE centar će u naredne dvije godine aktivno pružati podršku sudovima, ali i tužilaštvima u Bosni i Hercegovini, kako bismo ojačali i unaprijedili rad krivičnog pravosuđa. Efikasne pravosudne institucije su garant napretka svakog društva“, dodala je direktorica Braithwaite.

Na predstavljanju „Analize prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organiziranog kriminala i korupcije“ prisustvovali su suci sudova iz Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava, tužitelji, odvjetnici, predstavnici Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine, institucija, međunarodnih organizacija, te direktori centara za edukaciju sudaca i tužitelja.

Publikacija je izrađena u okviru projekta AIRE centra „Jačanje kapaciteta pravosuđa za borbu protiv organiziranog kriminala i nekažnjivosti u Bosni i Hercegovini“.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.