145. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 19. јуна 2024. године електронским путем одржао 145. пленарну сједницу.

На овој сједници Уставни суд је одлучио о већем броју апелација које се односе на повреде права на правично суђење у разумном року, при чему је утврђено да неки поступци пред редовним судовима и органима управе трају десет година и још увијек нису окончани.

Донесено је више одлука којима су апелације одбачене због ненадлежности Уставног суда за одлучивање, због тога што је протекао рок од 60 дана за подношење апелације, због тога што су апелације преурањене имајући у виду да је у току поступак по изјављеној ревизији или другом ванредном правном лијеку, због тога што их је поднијело неовлашћено лице (лице без пуномоћи) или је захтјев за оцјену уставности поднијело лице које Уставом БиХ није овлашћено за то, затим због тога што апелант није исцрпио све правне лијекове који су му по закону били на располагању, као и због других разлога прописаних у члану 18 Правила Уставног суда.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће објављене на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине и достављене апелантима најкасније у року од мјесец дана од њиховог доношења.