131. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 131. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд, ради илустрације, издваја:

АП 3760/19 - у којој је Уставни суд закључио да је повријеђено право апеланата из члана II/3б) Устава Босне и Херцеговине и члана 3 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) због начина на који је надлежно тужилаштво поступало по кривичној пријави апеланата у временском периоду од двије и по године од дана подношења кривичне пријаве.  

АП 4773/19 – у којој је Уставни суд закључио да је оспореним пресудама прекршено апелантово право на дом из члана II/3ф) Устава Босне и Херцеговине и члана 8 Европске конвенције када је мијешање у то апелантово право било незаконито, јер су редовни судови утврдили да предметни стан у којем апелант живи скоро 30 година не представља апелантов дом везујући такво становиште за  непостојање правног основа за коришћење стана, а што је супротно члану 8 Европске конвенције и пракси Уставног суда и Европског суда за људска права.

АП 2107/20 - у којој је Уставни суд закључио да постоји кршење права на „суђење у разумном року“ као једном од сегмената права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције, јер је предметни поступак, који је по закону хитне природе, трајао пет година и девет мјесеци при чему је Кантонални суд у Сарајеву одлучивао о жалби против рјешења о трошковима поступка четири године и девет мјесеци и тиме у одлучујућој мјери допринио тако дугом трајању предметног поступка.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.