119. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 119. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд, ради илустрације, издваја:

АП 212/19 - у којој је Уставни суд закључио да постоји повреда апелантовог права на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) због тога што у овом случају није успостављен фер-баланс између јавног интереса за превенцију кривичних дјела и апелантовог права на своју имовину. Иако је неспорно да апелант не сноси било какву одговорност за извршење предметног кривичног дјела, нити је његово возило адаптирано да би могло да се користи за извршење кривичних дјела, апеланту се одбија вратити његово возило правдајући то могућношћу да би компаније које, као и апелант, раде на изнајмљивању возила могле да злоупотријебе дјелатност којом се баве и да свјесно изнајмљују возила ради извршења кривичних дјела. При томе апелант је изложен додатном ризику упућивања на нову парницу, те новим трошковима поступка, посебно имајући у виду несигурност у погледу солвентности починиоца овог кривичног дјела, тј. његове платежне способности да апеланту надокнади вриједност одузетог возила.

АП 3667/20 - у којој је Уставни суд закључио да није прекршено право апеланата на образовање из члана II/3л) Устава Босне и Херцеговине и члана 2 Протокола број 1 уз Европску конвенцију, јер у околностима конкретног случаја нема ништа из чега произилази да им се као ученицима Основне школе „Антун Бранко Шимић“ у Мостару скраћењем школског часа и максималног времена трајања наставе, те увођењем могућности одвијања наставе на даљину умањује право на образовање у таквој мјери којом се нарушава његова суштина и лишава га дјелотворности.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернетској страници Уставног суда Босне и Херцеговине.
Подијели