119. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektronskim putem održao redovnu, 119. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud, radi ilustracije, izdvaja:

AP 212/19 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da postoji povreda apelantovog prava na imovinu iz člana II/3.k) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 1. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) zbog toga što u ovom slučaju nije uspostavljen fer-balans između javnog interesa za prevenciju krivičnih djela i apelantovog prava na svoju imovinu. Iako je nesporno da apelant ne snosi bilo kakvu odgovornost za izvršenje predmetnog krivičnog djela, niti je njegovo vozilo adaptirano da bi se moglo koristiti za izvršenje krivičnih djela, apelantu se odbija vratiti njegovo vozilo pravdajući to mogućnošću da bi kompanije koje, kao i apelant, rade na iznajmljivanju vozila mogle zloupotrijebiti djelatnost kojom se bave i svjesno iznajmljivati vozila radi izvršenja krivičnih djela. Pri tome apelant je izložen dodatnom riziku upućivanja na novu parnicu, te novim troškovima postupka, posebno imajući u vidu nesigurnost u pogledu solventnosti počinioca ovog krivičnog djela, tj. njegove platežne sposobnosti da apelantu nadoknadi vrijednost oduzetog vozila.

AP 3667/20 - u kojoj je Ustavni sud zaključio da nije prekršeno pravo apelanata na obrazovanje iz člana II/3.l) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 2. Protokola broj 1 uz Evropsku konvenciju, jer u okolnostima konkretnog slučaja nema ništa iz čega proizlazi da im se kao učenicima Osnovne škole „Antun Branko Šimić“ u Mostaru skraćenjem školskog sata i maksimalnog vremena trajanja nastave, te uvođenjem mogućnosti odvijanja nastave na daljinu umanjuje pravo na obrazovanje u takvoj mjeri kojom se narušava njegova suštinа i lišava ga djelotvornosti.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.