117. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 117. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 809/19 – у којој је Уставни суд закључио да је прекршено апелантово право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) у ситуацији када су редовни судови исказали претјерани формализам у примјени одредбе члана 4 у вези са чланом 170 став 1 Закона о раду Федерације БиХ утврдивши да су се остварили сви елементи бића прекршаја који је апеланту стављен на терет, чиме је нарушена суштина апелантовог права на правично суђење. Такође, прекршено је апелантово право на правично суђење јер су редовни судови арбитрарно тумачили обавезе Босне и Херцеговине и њених органа према Конвенцији о приватним агенцијама за запошљавање из 1997. године број 181 Међународне организације рада.

АП 1679/17 – у којој је Уставни суд закључио да је одбијање апеланткињиног захтјева, чији је статус утврђен Законом о Академији наука и умјетности Босне и Херцеговине, који је донијела институција тадашње СРБиХ, када надлежни орган власти Босне и Херцеговине није донио никакву одлуку којом би конкретно питање било другачије уређено, за упис у Регистар правних лица БиХ (Регистар) на основу Закона о регистрацији правних лица која оснивају институције Босне и Херцеговине (Закон о регистрацији), који је донијела Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, супротно уставном демократском начелу из члана I/2 Устава Босне и Херцеговине и начелу континуитета правних прописа из члана 2 Анекса II Устава Босне и Херцеговине. Према мишљењу Уставног суда, за рјешење конкретног уставног спора неопходно је наложити Министарству правде БиХ, које је надлежно за регистрацију правних лица, да поново одлучи о апеланткињином захтјеву за упис у Регистар у складу с демократским начелом из члана I/2 Устава Босне и Херцеговине и начелом континуитета правних прописа из члана 2 Анекса II Устава Босне и Херцеговине. Предузимање мјера с циљем извршења ове одлуке подразумијева, по потреби, допуне подзаконских аката из члана 1 Закона о регистрацији.

АП 1031/19 – у којој је Уставни суд закључио да је прекршено апелантово право из члана II/3х) Устава Босне и Херцеговине и члана 10 Европске конвенције зато што редовни судови својим одлукама нису ни покушали постићи правичну равнотежу између заштите апелантовог права на слободу изражавања и заштите права других јер су спорну реченицу „Yes my Führer“ анализирали одвојено и ван контекста, дословно је тумачећи као „нацистичко обраћање“, а не као сатирично изражавање којим је апелант изразио свој став (мишљење) о страначкој послушности.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели