143. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 18. априла 2024. године одржао 143. електронску пленарну сједницу.

На овој сједници Уставни суд је одлучивао о већем броју апелација које су се односиле на повреде права на правично суђење у разумном року.

Уставни суд је усвојио више одлука којима су апелације одбачене на основу члана 18 Правила Уставног суда, који прописује различите основе недопустивости апелације. Уставни суд је донио и више одлука о обустављању поступка.

Уставни суд је на овој сједници такође одлучивао о одређеним административним питањима.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.