117. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovnu, 117. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 809/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno apelantovo pravo na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) u situaciji kada su redovni sudovi iskazali pretjerani formalizam u primjeni odredbe članka 4. u svezi sa člankom 170. stavak 1. Zakona o radu Federacije BiH utvrdivši da su se ostvarili svi elementi bića prekršaja koji je apelantu stavljen na teret, čime je narušena suština apelantovog prava na pravično suđenje. Također, prekršeno je apelantovo pravo na pravično suđenje jer su redovni sudovi arbitrarno tumačili obveze Bosne i Hercegovine i njezinih organa prema Konvenciji o privatnim agencijama za zapošljavanje iz 1997. godine broj 181 Međunarodne organizacije rada.

AP 1679/17 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je odbijanje apelantičinog zahtjeva, čiji je status utvrđen Zakonom o Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, koji je donijela institucija tadašnje SRBiH, kada nadležni organ vlasti Bosne i Hercegovine nije donio nikakvu odluku kojom bi konkretno pitanje bilo drugačije uređeno, za upis u Registar pravnih osoba BiH (Registar) na temelju Zakona o registraciji pravnih osoba koje osnivaju institucije Bosne i Hercegovine (Zakon o registraciji), koji je donijela Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, suprotno ustavnom demokratskom načelu iz članka I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i načelu kontinuiteta pravnih propisa iz članka 2. Aneksa II. Ustava Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju Ustavnog suda, za rješenje konkretnog ustavnog spora nužno je naložiti Ministarstvu pravde BiH, koje je nadležno za registraciju pravnih osoba, da ponovno odluči o apelantičinom zahtjevu za upis u Registar u skladu s demokratskim načelom iz članka I/2. Ustava Bosne i Hercegovine i načelom kontinuiteta pravnih propisa iz članka 2. Aneksa II. Ustava Bosne i Hercegovine. Poduzimanje mjera s ciljem izvršenja ove odluke podrazumijeva, po potrebi, dopune podzakonskih akata iz članka 1. Zakona o registraciji.

AP 1031/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je prekršeno apelantovo pravo iz članka II/3.(h) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 10. Europske konvencije zato što redovni sudovi svojim odlukama nisu ni pokušali postići pravičnu ravnotežu između zaštite apelantovog prava na slobodu izražavanja i zaštite prava drugih jer su spornu rečenicu „Yes my Führer“ analizirali odvojeno i izvan konteksta, doslovno je tumačeći kao „nacističko obraćanje“, a ne kao satirično izražavanje kojim je apelant izrazio svoj stav (mišljenje) o stranačkoj poslušnosti.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.