141. пленарна сједница

Уставни суд Босне и Херцеговине је 15. фебруара 2024. године одржао 141. пленарну сједницу. Сједница је одржана електронским путем.

Уставни суд је разматрао већи број апелација које су се односиле на повреде права на правично суђење у разумном року. У том погледу, Суд је усвојио више одлука у којима је утврђено кршење права на суђење у разумном року пред судовима у Федерацији Босне и Херцеговине. Уставни суд је у овим одлукама подсјетио да је већ у низу својих одлука утврдио кршење права на суђење у разумном року у питањима сличним онима која се постављају и у овим одлукама. Такође је подсјетио на своју раније успостављену праксу која указује на постојање системског проблема у погледу рјешавања предмета у разумном року пред судовима у Босни и Херцеговини, што је посљедица системских недостатака у организовању правосуђа и ефективном остваривању надлежности разних нивоа јавне власти у овој области.

Уставни суд је такође усвојио више одлука којима су апелације одбачене на основу члана 18 Правила Уставног суда који прописује различите основе недопустивости апелације.

Све одлуке усвојене на пленарној сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.