110. сједница Великог вијећа

Уставни суд Босне и Херцеговине је данас електронским путем одржао редовну, 110. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине.

Од одлука које је данас донио Уставни суд ради илустрације издваја:

АП 222/20 – у којој је Уставни суд закључио да је повријеђено апелантово право на непристрасност суда као аспект права на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода (Европска конвенција) када дата изјава потпредсједнице Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине (ВСТС) јасно показује предрасуде и несклоност потпредсједнице ВСТС-а према апеланту, због чега њено учешће у поступку након те изјаве представља кршење стандарда непристрасности.

АП 4436/19 – у којој је Уставни суд закључио да је оспореном одлуком Суда Босне и Херцеговине прекршено право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију због незаконитог мијешања у апелантову имовину у ситуацији када надлежни органи управе и Суд БиХ нису узели у обзир чињеницу да се поврат незаконито наплаћених дажбина у претежном дијелу односио на поврат пореза на додату вриједност (ПДВ), што с правом доводи у питање искључиву примјену тада важећег Закона о царинској политици БиХ, имајући у виду члан 1 став (2) Закона о поступку индиректног опорезивања и околност да одредбе наведеног закона експлицитно прописују обавезу надлежног органа да пореском обвезнику врати новчана средства, укључујући и затезне камате.

АП 4803/18 – у којој је Уставни суд закључио да је у извршном поступку повријеђено апелантово право на имовину из члана II/3к) Устава Босне и Херцеговине и члана 1 Протокола број 1 уз Европску конвенцију када су редовни судови приликом разматрања апелантових приговора застарјелости потраживања произвољно цијенили карактер комуналне накнаде као повременог потраживања усљед чега су произвољно примијенили одредбу члана 379 Закона о облигационим односима, због чега се такво мијешање у апелантово право на мирно уживање имовине не може сматрати „законитим“.

Све одлуке усвојене на данашњој сједници биће достављене апелантима у року од мјесец дана и објављене у што краћем року на интернет страници Уставног суда Босне и Херцеговине.

Подијели