110. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas elektroničkim putem održao redovitu, 110. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio Ustavni sud radi ilustracije izdvaja:

AP 222/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na nepristranost suda kao aspekt prava na pravično suđenje iz članka II/3.(e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (Europska konvencija) kada dana izjava dopredsjednice Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV) jasno pokazuje predrasude i nesklonost dopredsjednice VSTV-a prema apelantu, zbog čega njezino sudjelovanje u postupku nakon te izjave predstavlja kršenje standarda nepristranosti.

AP 4436/19 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je pobijanom odlukom Suda Bosne i Hercegovine prekršeno pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju zbog nezakonitog miješanja u apelantovu imovinu u situaciji kada nadležni organi uprave i Sud BiH nisu uzeli u obzir činjenicu da se povrat nezakonito naplaćenih dažbina u pretežnom dijelu odnosio na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV), što s pravom dovodi u pitanje isključivu primjenu tada važećeg Zakona o carinskoj politici BiH, imajući u vidu članak 1. stavak (2) Zakona o postupku neizravnog oporezivanja i okolnost da odredbe navedenog zakona eksplicitno propisuju obvezu nadležnog organa da poreznom obvezniku vrati novčana sredstva, uključujući i zatezne kamate.

AP 4803/18 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je u ovršnom postupku povrijeđeno apelantovo pravo na imovinu iz članka II/3.(k) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 1. Protokola broj 1 uz Europsku konvenciju kada su redovni sudovi prilikom razmatranja apelantovih prigovora zastarjelosti potraživanja proizvoljno cijenili karakter komunalne naknade kao povremenog potraživanja uslijed čega su proizvoljno primijenili odredbu članka 379. Zakona o obligacijskim odnosima, zbog čega se takvo miješanje u apelantovo pravo na mirno uživanje imovine ne može smatrati „zakonitim“.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene apelantima u roku od mjesec dana i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.