Seada Palavrić

SEADA PALAVRIĆ

Predsjednica

Rođena je 1954. godine u Tuzli. Pravni fakultet završila je na Univerzitetu u Sarajevu 1984. godine uz rad, a pravosudni ispit položila je 1995. godine. Prije i nakon završetka studija radila je u „Termoelektrani“ Tuzla, a od 1993. do 1994. godine obnašala je dužnost okružne inspektorice rada i tajnice Skupštine kruga Tuzla. Bila je predsjednica tima koji je utemeljio Tuzlansko-podrinjski kanton kao prvi kanton u FBiH. Od 1994. do 2002. godine bila je tajnica Skupštine Tuzlansko-podrinjskog kantona, zatim kantonalna pravobraniteljica Tuzlansko-podrinjskog kantona. Obnašala je dužnost pomoćnice federalnog ministra pravde i dužnost tajnice Ureda Vlade FBiH za suradnju i zastupanje pred Domom za ljudska prava za BiH i Ombudsmanom za BiH. Od 1996. do 2002. godine bila je zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH. Od 2002. do 2005. godine bila je zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u kojem je bila članica Parlamentarne delegacije OSCE-a, Povjerenstva za vanjske poslove, te Povjerenstva za obrambeno-sigurnosnu politiku u okviru koje je aktivno sudjelovala u reformi obrane BiH. Bila je članica tima Federacije BiH za provedbu Odluke visokog predstavnika za BiH o arbitraži za Dobrinju. Objavila je više stručnih radova. Sudjelovala je na velikom broju konferencija u zemlji i inozemstvu o temi ljudskih prava i temeljnih sloboda, odnosno o nadležnostima i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Na dužnost sutkinje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupila je u siječnju 2006. godine. Dužnost predsjednice Suda obnašala je od 2008. do 2009. godine i u tom svojstvu je potpisala Memorandum o razumijevanju i suradnji s Ustavnim sudom Republike Turske. Godine 2009. stupila je na dužnost dopredsjednice Ustavnog suda Bosne i Hercegovine koju je obnašala u dva mandata do 2015. godine. U lipnju 2024. godine ponovno je preuzela dužnost predsjednice Ustavnog suda.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.