Općenito

Utvrđuje se da je Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini destruktivan po vitalni interes bošnjačkog naroda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-2/04 od 28. svibnja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 38/04

Prijedlog okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini u kojem se predviđa mogućnost uporabe jednog ili više jezika konstitutivnih naroda i način donošenja statuta visokoškolskih ustanova destruktivan je po vitalni interes hrvatskog naroda. Ustavni sud nalazi da je način na koji je Okvirnim zakonom, u čl. 13., 18. i 35., propisana mogućnost uporabe samo jednog ili dva službena jezika konstitutivnih naroda u visokoškolskim ustanovama i u svezi s tim proces donošenja statuta visokoškolske ustanove destruktivan po vitalni interes konstitutivnih naroda, u konkretnom slučaju hrvatskog naroda, jer ne osigurava mogućnost jednakog korištenja službenih jezika sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-8/04 od 25. lipnja 2004. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 40/04

Izjava Kluba delegata hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalni interes hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini Prijedloga zakona o Javnom radio-televizijskom sustavu Bosne i Hercegovine ne ispunjava uvjete proceduralne ispravnosti zato što Prijedlog zakona o Javnom radio-televizijskom sustavu Bosne i Hercegovine nije destruktivan po vitalni interes hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Nema osnove za zaključak da se predloženim Zakonom pripadnici hrvatskog naroda diskriminiraju u odnosu na druga dva konstitutivna naroda, te stoga predloženi zakon nije destruktivan po vitalne interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini u odnosu na diskriminaciju zastupljenosti njihovog jezika, kulture i tradicijske baštine u programima javnih RTV servisa. Također, nije bilo neophodno u Zakonu normirati sastav Odbora sustava glede zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-10/05 od 22. srpnja 2005. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 64/05

Izjava Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalne interese bošnjačkog naroda točke 3. Prijedloga zaključka delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Ilije Filipovića ne ispunjava uvjet proceduralne ispravnosti jer predloženi zaključak ne predstavlja odluku za čije bi ispitivanje bio nadležan Ustavni sud u smislu članka IV/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka broj U-9/08 od 8. srpnja 2005. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 91/08

Ustavni sud zaključuje da Izjava Kluba poslanika bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini ne ispunjava uvjete proceduralne ispravnosti iz članka IV/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine zato što Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici Hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji nije destruktivan po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini, te da proceduru usvajanja treba provesti u skladu sa člankom IV/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-7/06 od 31. ožujka 2006. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 34/06

Ustavni sud zaključuje da Izjava Kluba poslanika bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini ne ispunjava uvjete proceduralne ispravnosti iz članka IV/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine zato što Odluka o potvrđivanju Odluke predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o smjeni ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, ministra obrane Bosne i Hercegovine i zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine nije destruktivna po vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini. Proceduru usvajanja navedene odluke treba provesti u skladu sa člankom IV/3.(d) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-12/12 od 24. kolovoza 2012. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 79/12

Ustavni sud nalazi da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine broj 01.0202-1-23/13 od 20. svibnja 2013. godine, u dijelu koji propisuje osnivanje i sastav povjerenstva koje bi odlučivalo o sukobu interesa na razini države, ne sadrži niti jednu odredbu koja stavlja u povoljniji ili nepovoljniji položaj bilo koji od konstitutivnih naroda, u konkretnom slučaju bošnjački narod. Uostalom, ne samo da ne sadrži niti jednu odredbu koja stavlja u povoljniji ili nepovoljniji položaj bilo koji od konstitutivnih naroda nego prijedlog zakona propisuje da je za donošenje odluke povjerenstva potrebno da o njoj glasaju najmanje dva člana iz svakog konstitutivnog naroda. U skladu s navedenim, Ustavni sud nalazi da nisu utemeljeni navodi podnositelja izjave da je prijedlogom zakona, u dijelu koji propisuje osnivanje i sastav povjerenstva, povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda. Utvrđuje se da Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine broj 01.02-02-1-23/13 od 20. svibnja 2013. godine, u dijelu u kojem propisuje osnivanje i sastav Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-18/13 od 27. rujna 2013. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 85/13

Ustavni sud zaključuje da izjave Kluba delegata bošnjačkog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o destruktivnosti po vitalne interese bošnjačkog naroda Prijedloga odluke o razmatranju Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o JMB, Zakona o javnim nabavama, Zakona o prebivalištu i Zakona o državljanstvu po žurnom postupku ne ispunjavaju uvjet proceduralne ispravnosti zato što predložene odluke ne predstavljaju „odluku“ za čije bi ispitivanje bio nadležan Ustavni sud u smislu članka IV/3.(f) Ustava Bosne i Hercegovine.
• Odluka o dopustivosti broj U-19/13 od 27. rujna 2013. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 84/13

Ustavni sud zaključuje da Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ne sadrži niti jednu odredbu koja stavlja u povoljniji ili nepovoljniji položaj bilo koji od konstitutivnih naroda, u konkretnom slučaju bošnjački narod, niti utječe na ustavno pravo na povratak izbjeglica i raseljenih osoba, zbog čega nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-27/13 od 29. studenog 2013. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 2/14

Utvrđuje se da Prijedlogom zakona o izmjenama Zakona o osnivanju kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini broj 01,02-02-1-58/13 od 10. prosinca 2013. godine nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-31/13 od 23. siječnja 2014. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 9/14

Ustavni sud zaključuje da Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine kojim se regulira sastav i broj članova Gradskog vijeća Grada Mostara i način njihova biranja, kao i minimalna kvota zastupljenosti svih konstitutivnih naroda i nacionalnih manjina nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-32/13 od 23. siječnja 2014. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 16/14

Ustavni sud zaključuje da Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine broj 02-02-1-1133/17 od 28. travnja 2017. godine nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-3/17 od 6. srpnja 2017. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovine“ broj 71/17

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine broj 02-02-1-639/22 od 22. travnja 2022. godine nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda.
• Odluka o dopustivosti i meritumu broj U-14/22 od 26. svibnja 2022. godine, objavljena u „Službenom glasniku Bosne i Hercegovineˮ broj 38/22

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.