145. plenarna sjednica

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je 19. lipnja 2024. godine elektroničkim putem održao 145. plenarnu sjednicu.

Na ovoj sjednici Ustavni sud je odlučio o većem broju apelacija koje se odnose na povrede prava na pravično suđenje u razumnom roku, pri čemu je utvrđeno da neki postupci pred redovnim sudovima i organima uprave traju deset godina i još uvijek nisu okončani.

Doneseno je više odluka kojima su apelacije odbačene zbog nenadležnosti Ustavnog suda za odlučivanje, zbog toga što je protekao rok od 60 dana za podnošenje apelacije, zbog toga što su apelacije preuranjene imajući u vidu da je u tijeku postupak po izjavljenoj reviziji ili drugom izvanrednom pravnom lijeku, zbog toga što ih je podnijela neovlaštena osoba (osoba bez punomoći) ili je zahtjev za ocjenu ustavnosti podnijela osoba koja Ustavom BiH nije ovlaštena za to, zatim zbog toga što apelant nije iscrpio sve pravne lijekove koji su mu po zakonu bili na raspolaganju, kao i zbog drugih razloga propisanih u članku 18. Pravila Ustavnog suda.

Sve odluke usvojene na plenarnoj sjednici bit će objavljene na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i dostavljene apelantima najkasnije u roku od mjesec dana od njihovog donošenja.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.