Zlatko M. Knežević

Rođen je 1960. godine u Novom Gradu, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Pravni fakultet završio je u Beogradu, a pravosudni ispit položio 1987. godine u Sarajevu. Nakon kratkog zaposlenja u SOUR „Sana“ Novi Grad, radio je u Osnovnom sudu u Novom Gradu kao sudijski pripravnik i stručni saradnik, a zatim u Općinskoj upravi Novi Grad na rukovodećim radnim mjestima. Od 1991. godine obavljao je advokatsku djelatnost u samostalnoj kancelariji, a od 1996. godine u zajedničkoj advokatskoj kancelariji u Novom Gradu. Završio je stručne obuke u zemlji i inozemstvu, prvenstveno iz oblasti krivičnog prava, te velik broj seminara iz oblasti pravosudnog menadžmenta. Višegodišnji je predavač u organizacijama OKO Bosne i Hercegovine, OSCE Bosne i Hercegovine, CESTFBiH i UNDP u vezi sa stručnim usavršavanjem advokata, tužioca i sudija iz oblasti krivičnog prava s posebnim naglaskom na predmete ratnih zločina, kao i ustavne i konvencijske garancije zaštite ljudskih prava i sloboda. Bio je član komisija za izmjene i dopune Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Bosne i Hercegovine. Bio je član Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i predsjednik Izvršnog odbora Advokatske komore Republike Srpske. Nosilac je najvećeg priznanja Advokatske komore Republike Srpske. Autor je više radova iz oblasti krivičnog prava, ustavnog prava, zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda objavljenih u stručnim publikacijama u Bosni i Hercegovini, zemljama regije, Njemačkoj, Rusiji, kao i drugim zemljama članicama Vijeća Evrope. Kao član Venecijanske komisije Vijeća Evrope od 2013. godine učestvuje u radu plenarnih sjednica, ali i u radu potkomisija za pravosudni sistem, osnovna prava i manjine i manjinska prava. Od 2015. do 2017. godine bio je zamjenik predsjednika Potkomisije za manjine i manjinska prava, a od 2017. godine je zamjenik predsjednika Potkomisije za ustavno sudstvo. U decembru 2021. izabran je za predsjednika Potkomisije za ustavno sudstvo i kopredsjedavajućeg Zajedničke komisije za ustavno sudstvo. Redovni je izvjestilac u Venecijanskoj komisiji za oblasti potkomisija kojima rukovodi. Govori ruski i engleski jezik.

Na dužnost sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine stupio je u julu 2011. godine, a dužnost predsjednika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obavljao je od maja 2018. do maja 2021. godine. U maju 2021. godine izabran je na dužnost potpredsjednika. Mandat u Ustavnom sudu prestao mu je u januaru 2024. godine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.