Правила суда

На основу члана 103 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 22/14) и тачке XIX Одлуке о измјенама и допунама Правила Уставног суда Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број 57/14), Редакциона комисија Уставног суда Босне и Херцеговине је утврдила пречишћени текст Правила Уставног суда Босне и Херцеговине у којем је назначен датум њиховог ступања на снагу.

Пречишћени текст Правила Уставног суда Босне и Херцеговине објављен је у „Службеном гласнику БиХ“ број 94/14.

Дана 19. јуна 2023. године донесена је Одлука о измјени Правила Уставног суда Босне и Херцеговине, која је објављена у „Службеном гласнику БиХ“ број 47/23