Pravila suda

Na osnovu člana 103. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj 22/14) i tačke XIX Odluke o izmjenama i dopunama Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj 57/14), Redakciona komisija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je utvrdila prečišćeni tekst Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Prečišćeni tekst Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine obuhvata Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj 22/14) i Odluku o izmjenama i dopunama Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH” broj 57/14) u kojima je naznačen datum njihovog stupanja na snagu.

Ispod možete preuzeti cijeli tekst Pravila.

ODLUKA o izmjeni Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Copyrights @ 2023 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.