Najava 55. sjednice Vijeća od pet sudija

Na osnovu člana 9. stav 1. i člana 34. stav 1. i člana 36. stav 1. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zakazujem 55. sjednicu VIJEĆA OD PET SUDIJA za 18. oktobra 2007. godine sa početkom u 9:30 sati
Dnevni red: I. Usvajanje zapisnika sa 54. sjednice Vijeća od pet sudija održane 13. septembra 2007. godine II. Verifikacija teksta 1. AP 619/06 (OM) PODNOSITELJI: Mara i Stanko Stančević i dr. 2. AP 1067/06 PODNOSITELJ: «Slobodna Dalmacija» d.d. Split III. Memorandum povodom zahtjeva za preispitivanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine br: AP 1418/05 od 12. septembra 2006. godine AP 2093/05 od 20. oktobra 2006. godine IV. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija 3. AP 12/06 PODNOSITELJ: Mehmed Husika Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-56/05 od 10. novembra 2005. godine. 4. AP 26/06 PODNOSITELJ: Jusuf Pađan Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-1551/03 od 16. 11. 2005. godine;  rješenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, broj 05/5-534-6032/03 od 25. 7. 2003. godine;  zaključak Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Općine Prijedor), broj 03-534-31/03 od 20. maja 2003. godine. 5. AP 366/06 PODNOSITELJ: Rukija Salkić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-971/04 od 24. 11. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Živinicama, broj P-510/91 od 30. 4. 2004. godine. 6. AP 390/06 PODNOSITELJ: Šukrija Hodžić Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka broj 10 01-644 preduzeća «Metal» Bosanska Gradiška d.d., od 14. 9. 1992. godine o prestanku radnog odnosa. 7. AP 243/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. Rev- 439/04 od 18. 10. 2005. godine i Pž-42/03 od 6. 4. 2004. godine. 8. AP 377/06 PODNOSITELJ: Avdo Smajić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj Ž-343/03 od 14. 10. 2005. godine. 9. AP 402/06 PODNOSITELJ: Vladimir Nedić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Suda za prekršaje Petrovo, broj IPS-174/05 od 31. 10. 2005. godine. 10. AP 763/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-neretvanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-498/04 od 5. 12. 2005. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Pž: 137/03 od 2. 4. 2004. godine. 11. AP 343/06 PODNOSITELJ: JP „Šume TK”d.d. Kladanj Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1153/04 od 30. 3. 2006. godine. 12. AP 860/06 PODNOSITELJ: Milorad Pejić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Okružnog suda u Doboju, broj Gž-130/04 od 25. 1. 2006. godine;  rješenje Osnovnog suda u Derventi, broj R-97/01 od 30. 12. 2003. godine. 13. AP 2303/07 PODNOSITELJICA: Dragana Stijaković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-011-0 Gž-06 000 251od 25. juna 2007. godine;  presuda Osnovnog suda u Gradišci, broj P-396/03 od 3. 11. 2005. godine. 14. AP 2483/07 PODNOSITELJ: Unicredit Zagrebačka banka d.d. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj: 004-0-Pž-07-000-134 od 17. 7. 2007. godine. 15. AP 1178/06 PODNOSITELJI: Šerif i Dunja Zahirović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, br. Už-448/04 od 18. 1. 2006. godine i Už-474/04 od 18. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, br. U-93/04 od 27. 7. 2004. godine i U-46/04 od 10. 6. 2004. godine. 16. AP 291/06 PODNOSITELJICA: Gospa Todić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Apelacionog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj: Gž. 281/05 od 18. 10. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, broj: P-412/01-I-4 od 18. 3. 2005. godine. 17. AP 350/06 PODNOSITELJ: H. S. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: 009-0-U-06-000 013 od 12. 1. 2006. godine. 18. AP 1858/07 PODNOSITELJI: Nikola Miškić i dr. Spojene apelacije AP 1858/07, AP 1859/07, AP 1862/07, AP 1863/07, AP 1864/07, AP 1865/07, AP 1866/07, AP 1867/07, AP 2006/07 i AP 2008/07 Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda u Odžaku probrojane u odluci 19. AP 2278/07 PODNOSITELJ: Branko Košćuk Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-07-000 145 od 25. 5. 2007. godine;  presuda Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Gž-06-000 285 od 13. 11. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Tesliću, broj Rs-948/04 od 13. 2. 2006. godine. 20. AP 2299/07 PODNOSITELJICA: Šaćira Aganović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-902/05 od 11. 4. 2006. godine;  rješenje Federalnog ministarstva za pitanja boraca u invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, broj UP-I-04/1-41-4/05 od 25. 1. 2005. godine. 21. AP 2302/06 PODNOSITELJ: R. G. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Mostaru, broj Gž. 1550/80 od 1. 10. 1980. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, Odjeljenje u Lištici, broj P. 78/76 od 20. 5. 1980. godine;  rješenje Općinskog suda, broj P. 78/76 od 24. 12. 1980. godine i broj I. 212/81 od 10. 2. 1981. godine. 22. AP 1331/06 PODNOSITELJ: Zoran Mitrović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Gž-671/02 od 8. 3. 2006. godine. 23. AP 300/06 PODNOSITELJ: Dževad Idrizović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-376/04 od 8. 12. 2005. godine. 24. AP 1359/06 PODNOSITELJICA: Dragica Gverić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Zenici, broj 004-0-Kž-06-000-057 od 21. 4. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tešnju, broj K-118/02 od 23. 11. 2005. godine. 25. AP 1660/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-neretvanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-277/05 od 25. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-990/04 od 15. 12. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru, broj P-357/04 od 20. 9. 2004. godine. 26. AP 1966/06 PODNOSITELJ: Blagoje Šarenac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-1378/05 od 23. 6. 2006. godine. 27. AP 2480/07 PODNOSITELJ: Hanouf Mounir Pobijani akti/predmet apelacije:  protiv postupka Državne granične policije Bosne i Hercegovine. 28. AP 350/07 PODNOSITELJ: „Skršopromet“ d.o.o. Visoko AP-350/07, AP-351/07, AP-352/07, AP-353/07, AP-354/07, AP-355/07, AP-356/07, AP-357/07, AP-358/07, AP-359/07 i AP-360/07. Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Suda Bosne i Hercegovine: br. U-1047/05 od 15. 11. 2006. godine; U-1053/05 i U-1052/05 od 16. 11. 2006. godine, U-1046/05 od 15. 11. 2006. godine, U-1049/05 od 15. 11. 2006. godine, U-1050/05 i U-1051/06 od 16. 11. 2006. godine, U-1060/05 od 13. 11. 2006. godine, U-1036/05 od 7. 11. 2006. godine, U-1068/05 od 9. 11. 2006. godine i U-1026/05 od 3. 11. 2006. godine. 29. AP 1977/06 PODNOSITELJ: Mustafa Banjić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Gž-06-000 079 od 3. 5. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Doboju, broj Rs-206/03 od 10. 1. 2006. godine. 30. AP 2018/06 PODNOSITELJ: Milan Jovanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-1200/05 od 11. 5. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1027/04 od 26. 5. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P.2857/03 od 21. 5. 2004. godine. 31. AP 2134/06 PODNOSITELJICA: Manja Bošnjak Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-000265 od 1. 6. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Mostaru, broj DN:1470/02 od 29. 11. 2005. godine. 32. AP 2196/06 PODNOSITELJI: Tomislav i Krešimir Odobašić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-U-06-000070 od 17. 5. 2006. godine;  rješenje Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, broj 02/1-1233083484 od 21. 12. 2005. godine;  rješenje Kantonalne administrativne službe Hercegovačko-neretvanskog kantona Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, broj 01233083484 od 6. 10. 2005. godine. 33. AP 2339/06 PODNOSITELJ: Nova banka A.D. Bijeljina Filijala Tuzla Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj U. 337/05 od 31. 5. 2006. godine;  rješenje Federalnog ministarstva finansija, broj 07-15-372/04 od 21. 9. 2004. godine;  rješenje Kantonalnog ureda u Tuzli Porezne uprava Federacije BiH, broj 10-3/01-15-2979-1/2003 od 15. 12. 2003. godine. 34. AP 2352/06 PODNOSITELJ: Žarko Mirović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Istočnom Sarajevu, broj GŽ-23/05 od 25. 5. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Vlasenici, broj Rs-114/02 od 20. 10. 2004. godine. 35. AP 2481/06 PODNOSITELJ: Zdravko Dabić Pobijani akti/predmet apelacije:  akt Uprave za administraciju i podršku Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzla, broj 08-03/1-1-04.8-219/06-DO od 15. 5.2006. godine. 36. AP 2494/06 PODNOSITELJ: Andrija Dragović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj GŽ-551/05 od 8. 6. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Foči, broj P-187/04 od 15. 7. 2005. godine. 37. AP 855/07 PODNOSITELJ: Zijad Pita Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj 009-0-U-06-000-845 od 23. 2. 2007. godine;  rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-4832/06 od 12. 6. 2006. godine;  rješenje Uprave za stambena pitanja, broj 23/6-372-P-3801/98 od 12. 4. 2006. godine. 38. AP 1980/06 PODNOSITELJICA: Ilinka Maksimović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-890/05 od 25. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1083/04 od 28. 4. 2005. godine. 39. AP 2256/06 PODNOSITELJ: Franjo Krešić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-000601 od 1. 6. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda Mostar, broj P-708/01-I od 10. 4. 2006. godine. 40. AP 2269/06 PODNOSITELJI: Milorad Nežić, Ratka Nežić i Dragan Nežić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj Rev-467/05 od 14. 3. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-283/02 od 14. 12. 2004. godine. 41. AP 2482/07 PODNOSITELJ: Zoran Opačić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj 011-0-Gž-06-001674 od 13. 6. 2007. godine;  rješenje Osnovnog suda u Banja Luci, broj P-1578/05 od 24. 5. 2006. godine. 42. AP 2484/06 PODNOSITELJ: D.O.O. «Stam Petrović» Pale Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj U-304/03 od 7. 6. 2006. godine. 43. AP 2564/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-000261 od 23. 6. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-2572/05 od 11. 1. 2006. godine i 20. 9. 2005. godine. 44. AP 2682/06 PODNOSITELJ: Ljubomir Krzman Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-896/04 od 30. 6. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Mostaru , broj P-1021/00-I od 16. 7. 2004. godine. 45. AP 2231/06 PODNOSITELJ: Anton Novak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-819/05 od 13. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Gž-837/04 od 28. 4. 2005. godine. 46. AP 2244/06 PODNOSITELJ: Žarko Zlomislić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije, broj Rev-696/05 od 8. 6. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj Gž-408/04 od 23. 12. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu, broj P-196/01 od 19. 8. 2004. godine 47. AP 2438/06 PODNOSITELJ: B.P. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjaluci, broj 011-0-Kž-05-000 311 od 16. 5. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Gradišci, broj K-159/04 od 12. 5. 2005. godine. 48. AP 1003/06 PODNOSITELJ: Nurija Šahdanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Kž-322/05 od 28. 11. 2005. godine;  presuda Općinskog suda u Gradačcu, broj Kp-84/04 od 4. 7. 2005. godine. 49. AP 2481/07 PODNOSITELJ: Zoheir Choulah Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog postupka Državne granične policije Bosne i Hercegovine. 50. AP 1634/07 PODNOSITELJ: Zlatan Samide Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Sarajevu, broj U-678/04 od 10. 4. 2007. godine;  rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj 27/02-23-3148704 od 29. 11. 2004. godine;  rješenje Uprave za stambene poslove Kantona Sarajevo, broj 23/6-372-P-697/98 od 8. 4. 2003. godine. 51. AP 1198/06 PODNOSITELJ: Hercegovačko-Neretvanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-328/06 od 7. 3. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Mostar, broj Gž-1065/04 od 24. 1. 2005. godine;  presuda Općinskog suda Mostar, broj P-356/04 od 30. 9. 2004. godine. 52. AP 1834/06 PODNOSITELJ: Mirsad Topčagić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1130/05 od 31. 3. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-16132/04 od 13. 6. 2005. godine. 53. AP 2233/06 PODNOSITELJ: Željko Ostojić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda Novi Travnik, broj 006-0-Kž-06-000 058 od 29. 3. 2006. godine;  presuda Općinskog suda Bugojno, broj K-79/02 od 8. 7. 2005. godine. 54. AP 2356/06 PODNOSITELJ: D.O.O. Monting Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Pž-494/05 od 22. 5. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Sarajevu, broj IP-1922/2001-A od 17. 5. 2005. godine 55. AP 2370/06 PODNOSITELJ: Đuro Božić i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Opštinske uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove opštine Maglaj, br. 03/IV-474-85/88 i 03/IV-474-83/88 od 4. 12. 1990. godine. 56. AP 2395/06 PODNOSITELJ: Đorđe Petković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-859/05 od 29. 5. 2006. godine. 57. AP 1128/06 PODNOSITELJI: Muharem Kurtović i dr. Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Kž-592/05 od 2. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj K-35/05 od 31. 10. 2005. godine. 58. AP 1262/06 PODNOSITELJICA: Branka Kolar - Mijatović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, broj Kž-367/05 od 14. 12. 2005. godine;  presuda Osnovnog suda u Prijedoru, broj K-345/04 od 18. 3. 2005. godine. 59. AP 1266/06 PODNOSITELJ: Alija Đuherić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-838/04 od 24. 1. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1845/03 od 30. 4. 2004. godine. 60. AP 1365/06 PODNOSITELJ: Dušan Bratić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-746/05 od 24. 3. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sarajevu, broj P-180/99 od 2. 12. 2004.godine. 61. AP 1485/06 PODNOSITELJ: Momčilo Dedijer Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Trebinju, broj Gž-31/05 od 14. 3. 2006. godine. 62. AP 1825/06 PODNOSITELJ: Jadranko Stojković Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesna zbog dužine postupka utvrđivanja naknade štete za porušeni stambeni objekat. 63. AP 980/06 PODNOSITELJICA: Advija Agović Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena zbog dužine trajanja postupka i protiv presude Općinskog suda u Sarajevu, broj Pr-1506/04-B-XXVI od 9. 2. 2006. godine. 64. AP 307/06 PODNOSITELJICA: Vilma Anušić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj U-214/04 od 24. 11. 2005. godine;  rješenje Službe za stambeno-komunalne i urbanističke poslove Općine Živinice, broj 05/1-23-1316/03 v. 03/4-23-2255/99 od 14. 1. 2004. godine. 65. AP 1312/06 PODNOSITELJ: Radovan Mičević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj: U-776/05 od 6. 3. 2006. godine,  rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, broj: 12-23-343/03 od 20. 9. 2005. godine;  rješenje Službe za opću upravu i stambene poslove Općine Zenica, broj 03-23-12-4378/99 od 17. 2. 2003. godine. 66. AP 1340/06 PODNOSITELJ: Mehmed Dervišević Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj: Rsž-972/04 od 14. 3. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Bihaću, broj: PR-1791/00 od 9. 6. 2004. godine. 67. AP 1371/06 PODNOSITELJ: Ranko Stojić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, broj: 011-0-Kž-06-000 052, od 13. 3. 2006. godine. 68. AP 1384/06 PODNOSITELJICA: Danka Vujanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-173/05 od 28. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Livnu, broj Gž-401/04 od 16. 9. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Livnu, broj: P-223/03 od 4. 3. 2004. godine. 69. AP 1451/06 PODNOSITELJICA: Danka Radoš Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj: U-77/04 od 27. 2. 2006. godine;  rješenje Ministarstva stambenih poslova Kantona Sarajevo, broj: 27/02-23-2941/03 od 24. 11. 2003. godine. 70. AP 1464/06 PODNOSITELJICA: Hajra Uljić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena povodom spora oko nekretnina. 71. AP 1490/06 PODNOSITELJICA: Lata Crkvenjaš Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj U-156/05 od 2. 2. 2006. godine. 72. AP 1357/06 PODNOSITELJ: Rasim Krajnić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Zenici, broj Gž-1041/05 od 8. 12. 2005. godine 73. AP 1480/06 PODNOSITELJI: DOO «Flora Centar» Banjaluka i Vladimir Sukara Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banjaluci, broj Pžp-3120/05 od 22. 2. 2006. godine;  rješenje Suda za prekršaje Banja Luka, broj X-P-3362/05 od 16. 8. 2005. godine. 74. AP 1659/06 PODNOSITELJI: Adnan Muslija i Kenan Mandra Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-159/05 od 14. 3. 2006. godine. 75. AP 1522/06 PODNOSITELJ: Budimir Vuković Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-164/05 od 7. 2. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-459/04 od 12. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-804/03 od 8. 3. 2004. godine. 76. AP 1703/06 PODNOSITELJ: Rasim Krpić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1422/05 od 11. 4. 2006. godine 77. AP 2377/06 PODNOSITELJICA: Milja Bilić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-0-Rev-06-000 361 od 7. 7. 2006. godine;  presude Okružnog suda u Doboju, broj Gž-156/04 od 25. 1. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Doboju, broj P-1064/90 od 1. 12. 2003. godine. 78. AP 2507/06 PODNOSITELJ: Irfan Šabić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenja Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kž-06-000175 od 6. 6. 2006. godine;  rješenje Kantonalnog suda u Bihaću, broj 001-0-Kvl-06-000003 od 27. 2. 2006. godine. 79. AP 2645/06 PODNOSITELJ: Rasim Ališanović Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-1339/05 od 30. 5. 2006. godine. 80. AP 1786/06 PODNOSITELJICA: Dara Sekulić Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/00/5433 od 3. 4. 2006. godine. 81. AP 1787/06 PODNOSITELJ: Nenad Požek Pobijani akti/predmet apelacije:  odluka Komisije za ljudska prava pri Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, broj CH/00/5444 od 11. 1. 2006. godine. 82. AP 1788/06 PODNOSITELJ: Nenad Požek Pobijani akti/predmet apelacije:  akt Kantonalnog tužilaštva, Kantona Sarajevo, broj KT-1600/04 od 7. 12. 2004. godine. 83. AP 1916/06 PODNOSITELJ: Ilija Marić Pobijani akti/predmet apelacije:  apelacija podnesena radi naknade štete. 84. AP 1960/06 PODNOSITELJ: «UPI BANKA» DD Sarajevo, Hajrija Tanović i Izet Jahjefendić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj 070-0-Kvl-z-0-6-000002 od 9. 5. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Pkž-15/04 od 19. 4.2005. godine. 85. AP 2004/06 PODNOSITELJ: Vasilije Mićić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Doboju, broj 013-0-Pžp-06-000 530 od 16. 5. 2006. godine;  rješenje Suda za prekršaje Pelagićevo, broj I-1073/03 od 29. 3. 2006. godine. 86. AP 2133/06 PODNOSITELJ: Dragoljub Lazić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Bijeljini, broj Gž-98/05 od 30. 5. 2006. godine;  presuda Osnovnog suda u Bijeljini, broj P-543/03 od 23. 12. 2004. godine 87. AP 2254/06 PODNOSITELJ: Boris Kordić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev–325/05, od 30. 5. 2006. godine. 88. AP 1918/06 PODNOSITELJ: Siniša Marić Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Okružnog suda u Banja Luci, br. 011-0-Kv-06-000 039 od 10. maja 2006. godine i K-45/05 od 24. januara 2006. godine. 89. AP 3050/06 PODNOSITELJICA: Mirjana Dujmović Pobijani akti/predmet apelacije: presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud), broj Rev-1065/05 od 15. augusta 2006. godine. 90. AP 3113/06 PODNOSITELJ: Dimitrije Kneginjić Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-313/04 od 28. 9. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Tuzli, broj P-962/02 od 7. 1. 2004. godine. 91. AP 2195/06 PODNOSITELJ: Božo Lukačević spojeni predmeti AP 2195/06 i AP 2200/06 Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Odžaku, broj Gž-109/05 od 12. 5. 2006. godine. 92. AP 2340/06 PODNOSITELJ: Pavle Dragičević Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 118-Rev-06-000 195, od 16. 6. 2006. godine;  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj Gž-69/05, od 22. 11. 2005. godine. 93. AP 2365/06 PODNOSITELJ: Zufer Lušija Pobijani akti/predmet apelacije:  presude Kantonalnog suda Zenica, broj 004-0-Gž-06-000 951, od 30. 5. 2006. godine. 94. AP 2392/06 PODNOSITELJ: Radosav Jović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, broj 110-0-Kž-06-000 115, od 25. 7. 2006. godine. 95. AP 2424/06 PODNOSITELJ: Rajko Kacman Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Banja Luci, broj U-791/05, od 9. juna 2006. godine. 96. AP 2436/06 PODNOSITELJ: Alojz Kapetanović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj 006-0Kžk-06-000 002, od 21. 3. 2006. godine. 97. AP 2267/06 PODNOSITELJ: Đurđija Grabovac Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Okružnog suda u Doboju, broj Gž-517/05, od 6. 6. 2006. godine. 98. AP 2298/06 PODNOSITELJ: Zdravko Čuljak Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Gž-06-000015, od 8. 6. 2006. godine. 99. AP 2273/06 PODNOSITELJ: E.M. Široki Brijeg Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-191/05 od 18. 4. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda Široki Brijeg, broj, Pž-75/04 od 26. 11. 2004. godine;  presuda Općinskog suda u Širokom Brijegu broj, Ps 77/02 od 2. 8. 2004. godine. 100. AP 2359/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj Gž-1768/05 od 29. 5. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj I-2558/05 od 16. 11. 2005. godine. 101. AP 2635/07 PODNOSITELJI: Dane i Jelena Krndija Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Republike Srpske broj, U-576/04 od 13. 9. 2006, godine;  rješenje Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica broj, 18.05/2-P 486/07 od 31. 7. 2007. godine;  zaključak o dozvoli izvršenja Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica – Odsjek Banja Luka, broj, I-08-975/02 od 7. 6. 2007. godine. 102. AP 3428/06 PODNOSITELJ: Tuzlanski Kanton Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj 003-0-Gž-06-001128 od 19. 10. 2006. godine;  rješenje Općinskog suda u Tuzli, broj 032-0-I-06-009909 od 20. 4. 2006. godine. 103. AP 2236/06 PODNOSITELJ: Hercegovačka banka d.d. Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Kantonalnog suda u Mostaru, broj 007-0-Pž-06-000052 od 26. maja 2006. godine. VI. Razmatranje predmeta Vijeća od pet sudija: 104. AP 563/04 PODNOSITELJ: M. B. Pobijani akti/predmet apelacije:  rješenje Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj Rev- 304/03 od 11. 3. 2004. godine;  presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, broj Gž-144/02 od 24. 10. 2002. godine. 105. AP 158/06 PODNOSITELJI: Mirjana Gajić, Ksenija i Milan Ćulum Pobijani akti/predmet apelacije:  neizvršenje rješenja Osnovnog suda u Banjaluci, broj I-3422/04 od 4. 2. 2005. godine. 106. AP 948/06 PODNOSITELJ: Lovačko društvo «Jarebica» Mostar Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Rev-884/04 od 24. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Mostaru, broj Pž-36/04 od 22. 9. 2004. godine, 107. AP 1288/06 PODNOSITELJ: „Slobodna Dalmacija» d.d. Split“ Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, broj Gž-162/05 od 17. 1. 2006. godine;  presuda Kantonalnog suda u Novom Travniku, broj P-1/04 od 13. 10. 2005. godine. 108. AP 1890/06 PODNOSITELJICA: Indira Paunović Pobijani akti/predmet apelacije:  presuda Kantonalnog suda u Bihaću, broj Rsž-258/05, od 15. 5. 2006. godine;  presuda Općinskog suda u Sanskom mostu broj Rs-613/03, od 7. 1. 2005. godine. VII. Rješenja o neprovođenju odluke 1. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/00/3555 Hasan HUSKIĆ protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 2. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/01/8050 Mile SAVIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE i FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 3. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/02/9359 Tanasije MILOSAVLJEVIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE i FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 4. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/02/9972 Kana MUSAGIĆ protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 5. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/02/10495 B.Ž. protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 6. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/02/12188 Radmila MIROSAVLJEVIĆ protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 7. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/02/12349 Luka KAPOR protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 8. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/03/14689 Uzeir KAHVIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE i FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 9. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/99/1569 R.V. protiv BOSNE I HERCEGOVINE i FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 10. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/99/2624 I. D. Protiv BOSNE I HERCEGOVINE i FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 11. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/99/2753 Fahrudin TERZIĆ protiv BOSNE I HERCEGOVINE i FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 12. RJEŠENJE O NEPROVOĐENJU ODLUKE Predmet broj CH/99/3067 Ismet MRŠA protiv FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE VIII. Zaključci o ispravci 1. ZAKLJUČAK Predmeti br. CH/00/3776, CH/00/6271, CH/03/13734, CH/03/14411, CH/03/14413 i CH/03/14593 Stoja STANIVUK, Vlado STANIVUK, Aleksa RADOJA, Vladimir STANIVUK, Branimir STANIVUK i Gavro DELIĆ protiv BOSNE i HERCEGOVINE I FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE 2. ZAKLJUČAK Predmet broj CH/00/5503 Kadrija BIŠANOVIĆ protiv REPUBLIKE SRPSKE 3. ZAKLJUČAK Predmet broj CH/03/14581 Arijana TAHIROVIĆ protiv REPUBLIKE SRPSKE
Predsjednica Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Hatidža Hadžiosmanović-Mahić
Podijeli
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.