Elektronička komunikacija

Počevši od 1. siječnja 2020. godine podnositelji apelacija i odvjetnici koji se pojavljuju kao opunomoćenici podnositelja apelacija imaju mogućnost pod određenim uvjetima elektronički  komunicirati sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Ovaj vid komunikacije je olakšan i unaprijeđen novim Pravilnikom o elektroničkoj komunikaciji Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine, koji se primjenjuje od 1. srpnja 2022. godine.

Elektronička komunikacija sa Ustavnim sudom omogućena je na dva načina, i to:

  • elektronička komunikacija u ograničenome opsegu, koja se ostvaruje putem elektroničke pošte, a uspostavlja se dostavom Ustavnome sudu informacije o adresi elektroničke pošte (posebnim podneskom ili na obrascu apelacije). Ograničenje komunikacije putem elektroničke pošte ogleda se u činjenici da se ovim putem ne može podnijeti apelacija, da se ne može dostaviti ovlast za zastupanje pred Ustavnim sudom i odustati od apelacije. Za komunikaciju putem elektroničke pošte mogu se opredijeliti i apelanti i odvjetnici. Adresa Ustavnoga suda za komunikaciju je [email protected].
  • elektronička komunikacija u punome opsegu, koja podrazumijeva da ne postoje ograničenja u procesnim radnjama, odnosno dokumentima koje odvjetnik ovim putem može podnijeti Ustavnome sudu. Ona se uspostavlja potpisivanjem pristupnice, a ostvaruje se putem namjenske web-aplikacije. Za  uporabu aplikacije nije potrebna dodatna oprema, ona je jednostavna za uporabu, te daje mogućnost da se sistematizira cjelokupna komunikacija sa Sudom, odnosno da se uspostavi pregledan elektronički   arhiv svih predmeta koje odvjetnik ima pred Ustavnim sudom.  Komunikaciju putem web-aplikacije mogu koristiti isključivo odvjetnici. Po podnošenju pristupnice sa odvjetnikom će biti kontaktirano, on će dobiti potrebna pojašnjenja i upute, te pristupne podatke za web-aplikaciju.

Dodatno, Ustavni sud je omogućio elektroničku komunikaciju putem elektroničke pošte i svim ostalim fizičkim i pravnim osobama putem sljedeće adrese elektroničke pošte: [email protected]. Smatrat će se da se fizička, odnosno pravna osoba opredijelila za ovaj vid komunikacije ukoliko je Ustavnome sudu dostavila informaciju o svojoj adresi elektroničke pošte.  


PRAVILNIK o elektroničkoj komunikaciji Ustavnog suda BiH
NAPUTAK za elektroničku komunikaciju sa Ustavnim sudom
PRISTUPNICA za elektroničku komunikaciju putem elektroničke razmjene dokumenata i informacija
RootCertificate Javni ključ Ustavnog suda BiH za elektroničku komunikaciju
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.