Elektronska komunikacija

Počevši od 1. januara 2020. godine podnosioci apelacija i advokati koji se pojavljuju kao opunomoćenici podnosilaca apelacija imaju mogućnost da pod određenim uvjetima elektronski komuniciraju sa Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Ovaj vid komunikacije je olakšan i unaprijeđen novim Pravilnikom o elektronskoj komunikaciji Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji se primjenjuje od 1. jula 2022. godine.

Elektronska komunikacija sa Ustavnim sudom omogućena je na dva načina, i to:

  • elektronska komunikacija u ograničenom obimu, koja se ostvaruje putem elektronske pošte, a uspostavlja se dostavljanjem Ustavnom sudu informacije o adresi elektronske pošte (posebnim podneskom ili na obrascu apelacije). Ograničenje komunikacije putem elektronske pošte ogleda se u činjenici da se ovim putem ne može podnijeti apelacija, da se ne može dostaviti punomoć za zastupanje pred Ustavnim sudom i odustati od apelacije. Za komunikaciju putem elektronske pošte mogu se opredijeliti i apelanti i advokati. Adresa Ustavnog suda za komunikaciju je [email protected].
  • elektronska komunikacija u punom obimu, koja podrazumijeva da ne postoje ograničenja u procesnim radnjama, odnosno dokumentima koje advokat ovim putem može podnijeti Ustavnom sudu. Ona se uspostavlja potpisivanjem pristupnice, a ostvaruje se putem namjenske web-aplikacije. Za korišćenje aplikacije nije potrebna dodatna oprema, ona je jednostavna za korištenje, te daje mogućnost da se sistematizira cjelokupna komunikacija sa Sudom, odnosno da se uspostavi pregledna elektronska  arhiva svih predmeta koje advokat ima pred Ustavnim sudom.  Komunikaciju putem web-aplikacije mogu koristiti isključivo advokati. Po podnošenju pristupnice sa advokatom će biti kontaktirano, on će dobiti potrebna pojašnjenja i upute, te pristupne podatke za web-aplikaciju.

Dodatno, Ustavni sud je omogućio elektronsku komunikaciju putem elektronske pošte i svim ostalim fizičkim i pravnim licima  putem sljedeće adrese elektronske pošte: [email protected]. Smatrat će se da se fizičko, odnosno pravno lice opredijelilo za ovaj vid komunikacije ukoliko je Ustavnom sudu dostavilo informaciju o svojoj adresi elektronske pošte.  


PRAVILNIK o elektronskoj komunikaciji Ustavnog suda BiH
UPUTSTVO za elektronsku komunikaciju sa Ustavnim sudom
PRISTUPNICA za elektronsku komunikaciju putem elektronske razmjene dokumenata i informacija
RootCertificate Javni ključ Ustavnog suda BiH za elektronsku komunikaciju
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.