Dnevni red 143. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23),
zakazujem

143. elektronsku plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 18. april 2024. godine
s početkom u 10.00 sati


Dnevni red:

I.    Zaključak o ispravci

1.    AP-4242/22

II.    Odluke o meritumu - razuman rok

1.    AP-4237-22 (Ifeta Kartal)
2.    AP-4502-22 ("INTERPROMET" d.o.o. Vitez)
3.    AP-4707-22- (Suada Mulaosmanović)
4.    AP-4755-22 (Danijel Vrcić)
5.    AP-549-23 (Adila Kaknjo)
6.    AP-566-23 (Vasvija Zahiragić)
7.    AP-627-23 (Udruženje za borbu protiv korupcije "Transparency International u BiH")
8.    AP-664-23 (Munevera Omerčić)
9.    AP-678-23 (Edita Džinović)
10.    AP-749-23 (Amar Čizmić)
11.    AP-799-23 (Sedina Brkić)
12.    AP-1071-23 (Dario Rukavina)
13.    AP-1124-23 (Sadeta Harbaš)
14.    AP-1146-23 (Salih Kovačević)
15.    AP-1436-23 (Anita Knezović)
16.    AP-1449-23 ("ELINS PANIĆ" d.o.o. Brčko)
17.    AP-1475-23 (M. I.)
18.    AP-1735-23 (Privredna Komora Unsko-Sanskog Kantona Bihać)
19.    AP-1769-23 (Osman Abaza)
20.    AP-1784-23 (Kamelija Šašić)
21.    AP-2248-23 (Aiša Abaz)
22.    AP-2342-23 (Admir Šabanović)
23.    AP-2639-23 (Toni Grle)
24.    AP-3068-23 (Anel Brulić)
25.    AP-4090-23 (Admir Velagić)

III.    Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

IV.    Odluke o obustavi postupka

V.    Administrativna pitanja

VI.    Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija Galić

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.