Дневни ред 143. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 94/14 и 47/23),
заказујем

143. електронску пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 18. април 2024. године
с почетком у 10.00 часова

Дневни ред:

I    Закључак о исправци

1.    АП-4242/22

II    Одлуке о меритуму - разуман рок

1.    АП-4237-22 (Ифета Картал)
2.    АП-4502-22 („ИНТЕРПРОМЕТ“ д.о.о. Витез)
3.    АП-4707-22- (Суада Мулаосмановић)
4.    АП-4755-22 (Данијел Врцић)
5.    АП-549-23 (Адила Какњо)
6.    АП-566-23 (Васвија Захирагић)
7.    АП-627-23 (Удружење за борбу против корупције „Transparency International у БиХ“)
8.    АП-664-23 (Муневера Омерчић)
9.    АП-678-23 (Едита Џиновић)
10.    АП-749-23 (Амар Чизмић)
11.    АП-799-23 (Седина Бркић)
12.    АП-1071-23 (Дарио Рукавина)
13.    АП-1124-23 (Садета Харбаш)
14.    АП-1146-23 (Салих Ковачевић)
15.    АП-1436-23 (Анита Кнезовић)
16.    АП-1449-23 („ЕЛИНС ПАНИЋ“ д.о.о. Брчко)
17.    АП-1475-23 (М. И.)
18.    АП-1735-23 (Привредна Комора Унско-Санског Кантона Бихаћ)
19.    АП-1769-23 (Осман Абаза)
20.    АП-1784-23 (Камелија Шашић)
21.    АП-2248-23 (Аиша Абаз)
22.    АП-2342-23 (Адмир Шабановић)
23.    АП-2639-23 (Тони Грле)
24.    АП-3068-23 (Анел Брулић)
25.    АП-4090-23 (Адмир Велагић)

III    Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

IV    Одлуке о обустави поступка

V    Административна питања

VI    Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић