Dnevni red 142. plenarne sjednice

Na osnovu čl. 9. i 36. Pravila Ustavnoga suda Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 94/14 i 47/23),
zakazujem


142. plenarnu sjednicu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 21. mart 2024. godine
u velikoj sali Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
s početkom u 9.30 sati


Dnevni red:

I.    Razmatranje i usvajanje zapisnika

1.    Zapisnik sa 140. plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 18. 1. 2024. godine

2.    Zapisnik sa 141. elektronske plenarne sjednice Ustavnog suda BiH od 15. 2. 2024. godine

II.    Rješenja o preispitivanju odluka Ustavnog suda BiH

1.    AP-4999-22 (Stevo Savić)        

III.    U predmeti

1.    U-28-22
Zahtjev sedam delegata Vijeća naroda Republike Srpske za ocjenu kompatibilnosti člana 2. st. 2. i 3. i čl. 5., 12. i 18. Zakona o uzurpacijama i dobrovoljačkim kompetencijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 8/20; u daljnjem dijelu: sporni zakon) sa čl. I/1, III/3.b) i IV/4.e) Ustava Bosne i Hercegovine.

2.    U-31-22
Zahtjev jedanaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti člana 30. stav (5), člana 52. stav (3), člana 54. stav (2) i člana 129. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

IV.    Odluke o meritumu

1.    AP-384-21 (E. H.)
2.    AP-2695-21 (S. A.)
3.    AP-2781-21 (Nebojša Starčević)
4.    AP-3927-21 (Udruženje "Resursni Aarhus centar u BiH")
5.    AP-12-22 (Danica Tubin-Radulović)
6.    AP-1492-22 (Stanko Čolak)
7.    AP-4999-22 (Stevo Savić)
8.    AP-81-23 (Partija demokratskog progresa - PDP)
9.    AP-1017-23 (Milenko Tomić)
10.    AP-1539-23 (A. M.)
11.    AP-1633-23 (Alija Delimustafić)
12.    AP-1683-23 (Božana Kovačić)
13.    AP-3476-23 (Udruženje "Resursni Aarhus centar u BiH")
14.    AP-3650-23 (Zoran Petrović)
15.    AP-4195-23 (Mile Vučković)
16.    AP-4244-23 (Željko Pavlović)
17.    AP-4742-23 (Marko Živković)
18.    AP-2498-23 (Slaviša Mišić)

V.    Odluke o dopustivosti - prima facie

VI.    Administrativne tačke

VII.    Razno

Predsjednica
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Valerija GalićCopyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.