Дневни ред 142. пленарне сједнице

На основу чл. 9. и 36. Правила Уставнога суда Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 94/14 и 47/23),
заказујем

142. пленарну сједницу Уставног суда Босне и Херцеговине
за 21. март 2024. године
у великој сали Уставног суда Босне и Херцеговине
с почетком у 9.30 часова

Дневни ред:

I    Разматрање и усвајање записника

1.    Записник са 140. пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 18. 1. 2024. године

2.    Записник са 141. електронске пленарне сједнице Уставног суда БиХ од 15. 2. 2024. године

II    Рјешења о преиспитивању одлука Уставног суда БиХ

1.    АП-4999-22 (Стево Савић)        

III    У предмети

1.    У-28-22
Захтјев седам делегата Вијећа народа Републике Српске за оцјену компатибилности члана 2. ст. 2. и 3. и чл. 5., 12. и 18. Закона о узурпацијама и добровољачким компетенцијама („Службени гласник Републике Српске“, број 8/20; у даљњем дијелу: спорни закон) са чл. I/1, III/3б) и IV/4е) Устава Босне и Херцеговине.

2.    У-31-22
Захтјев једанаест чланова Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине за оцјену уставности члана 30. став (5), члана 52. став (3), члана 54. став (2) и члана 129. став (2) Пословника Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине.

IV    Одлуке о меритуму

1.    АП-384-21 (Е. Х.)
2.    АП-2695-21 (С. А.)
3.    АП-2781-21 (Небојша Старчевић)
4.    АП-3927-21 (Удружење „Ресурсни Аархус центар у БиХ“)
5.    АП-12-22 (Даница Тубин-Радуловић)
6.    АП-1492-22 (Станко Чолак)
7.    АП-4999-22 (Стево Савић)
8.    АП-81-23 (Партија демократског прогреса - ПДП)
9.    АП-1017-23 (Миленко Томић)
10.    АП-1539-23 (А. М.)
11.    АП-1633-23 (Алија Делимустафић)
12.    АП-1683-23 (Божана Ковачић)
13.    АП-3476-23 (Удружење „Ресурсни Аархус центар у БиХ“)
14.    АП-3650-23 (Зоран Петровић)
15.    АП-4195-23 (Миле Вучковић)
16.    АП-4244-23 (Жељко Павловић)
17.    АП-4742-23 (Марко Живковић)
18.    АП-2498-23 (Славиша Мишић)

V    Одлуке о допустивости - prima facie

VI    Административне тачке

VII    Разно

Предсједница
Уставног суда Босне и Херцеговине
Валерија Галић