Dnevni red 112. sjednice Velikog vijeća

Na temelju čl. 10. i 36. Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - Prečišćeni tekst

(«Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» broj 94/14), zakazujem

112. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
za 15. juli 2020. godine

Dnevni red:

I. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 111. sjednice Velikog vijeća održane elektronskim putem 2. 7. 2020. godine

II. Odluke o meritumu

1. AP-5685-18 (Cvjetko Stevanović)

2. AP-4906-18 (Drago Vuković)

3. AP-6007-18 (D. D.)

4. AP-6667-18 (A. G.)

5. AP-5016-18 (Agrocoop Export-Import d.o.o. Banja Luka)

6. AP-6471-18 (Asmir Hodžić)

7. AP-4210-18 (Safet Kovačević)

8. AP-6331-18 (Boris Dević)

9. AP-6616-18 (A. D.)

10. AP-5015-18 (Šaćir Rahman)

11. AP-5104-18 ("KLICOTRANS" d.o.o. Sarajevo)

12. AP-6377-18 (GP "Jedinstvo" a.d. Gradiška)

13. AP-6787-18 (Franjevački samostan Svetog Petra i Pavla Gorica-Livno)

14. AP-1855-20 (Mernes Ibrahimović)

15. AP-6558-18 (Refik Tule)

16. AP-7724-18 (Halid Kaharević)

17. AP-5993-18 (Dragiša Savić)

18. AP-6512-18 (Edin Prguda)

19. AP-5971-18 (Sanel Nezirić)

20. AP-3932-18 (Rudnik željezne rude d.d. Vareš)

21. AP-2702-18 (Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo)

22. AP-6980-18 (Grad Livno kao pravni slijednik Općine Livno)

23. AP-5667-18 (Tehnograd-Company d.o.o. Tuzla)

24. AP-6694-18 (Goran Milavić)

25. AP-1884-20 (Sead Hanjalić)

26. AP-7029-18 (Živko Popović)

27. AP-6791-18 (Emir Efendić)

28. AP-5947-18 (Milenko Ladan)

29. AP-6111-18 (Srećko Trifković)

30. AP-6378-18 (Republika Srpska)

31. AP-5870-18 (Hotel "Tuzla" d.d.)

32. AP-7682-18 (I. K.)

33. AP-6965-18) (B. K.)

34. AP-6870-18 (R. M. i dr.)

35. AP-284-19 (Hamdija Halilović)

36. AP-324-19 (Ilija Jović)

37. AP-518-19 (Zdravko Đogatović)

38. AP-7476-18 (Zijad Jahić)

39. AP-7240-18 (Amir Ganić)

40. AP-4357-19 ("KEMING" d.o.o. Banovići)

41. AP-4960-19 (Jusuf Kajošević)

42. AP-2137-19 (Zineta Altumbabić)

43. AP-448-19 (Danica Suša)

44. AP-497-19 (Munib Halimanović)

45. AP-520-19 (Hajrudin Čampara)

46. AP-5641-18 (Goran Dojčinović)

47. AP-5093-18 (Ruvejd Dedić)

48. AP-5579-18 (S. S.)

49. AP-5688-18 (Željana Musa)

III. Odluke o dopustivosti - prima facie

IV. Odluke o dopustivosti - Odjel za dopustivost

V. Zaključci o ispravci

Predsjednik
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine
Zlatko M. Knežević

Podijeli
Copyrights @ 2022 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.