Дневни ред 112. сједнице Великог вијећа

На основу чл. 10. и 36. Правила Уставног суда Босне и Херцеговине - Пречишћени текст

(«Службени гласник Босне и Херцеговине» број 94/14), заказујем

112. сједницу Великог вијећа Уставног суда Босне и Херцеговине
за 15. јули 2020. године

Дневни ред:

I Разматрање и усвајање записника са 111. сједнице Великог вијећа одржане електронским путем 2. 7. 2020. године

II Одлуке о меритуму

1. АП-5685-18 (Цвјетко Стевановић)

2. АП-4906-18 (Драго Вуковић)

3. АП-6007-18 (Д. Д.)

4. АП-6667-18 (А. Г.)

5. АП-5016-18 (Agrocoop Export-Import д.о.о. Бања Лука)

6. АП-6471-18 (Асмир Хоџић)

7. АП-4210-18 (Сафет Ковачевић)

8. АП-6331-18 (Борис Девић)

9. АП-6616-18 (А. Д.)

10. АП-5015-18 (Шаћир Рахман)

11. АП-5104-18 ("КЛИЦОТРАНС" д.о.о. Сарајево)

12. АП-6377-18 (ГП "Јединство" а.д. Градишка)

13. АП-6787-18 (Фрањевачки самостан Светог Петра и Павла Горица-Ливно)

14. АП-1855-20 (Мернес Ибрахимовић)

15. АП-6558-18 (Рефик Туле)

16. АП-7724-18 (Халид Кахаревић)

17. АП-5993-18 (Драгиша Савић)

18. АП-6512-18 (Един Пргуда)

19. АП-5971-18 (Санел Незирић)

20. АП-3932-18 (Рудник жељезне руде д.д. Вареш)

21. АП-2702-18 (Petrol BH Oil Company д.о.о. Сарајево)

22. АП-6980-18 (Град Ливно као правни слиједник Општине Ливно)

23. АП-5667-18 (Tehnograd-Company д.о.о. Тузла)

24. АП-6694-18 (Горан Милавић)

25. АП-1884-20 (Сеад Хањалић)

26. АП-7029-18 (Живко Поповић)

27. АП-6791-18 (Емир Ефендић)

28. АП-5947-18 (Миленко Ладан)

29. АП-6111-18 (Срећко Трифковић)

30. АП-6378-18 (Република Српска)

31. АП-5870-18 (Хотел "Тузла" д.д.)

32. АП-7682-18 (И. К.)

33. АП-6965-18) (Б. К.)

34. АП-6870-18 (Р. М. и др.)

35. АП-284-19 (Хамдија Халиловић)

36. АП-324-19 (Илија Јовић)

37. АП-518-19 (Здравко Ђогатовић)

38. АП-7476-18 (Зијад Јахић)

39. АП-7240-18 (Амир Ганић)

40. АП-4357-19 ("КЕМИНГ" д.о.о. Бановићи)

41. АП-4960-19 (Јусуф Кајошевић)

42. АП-2137-19 (Зинета Алтумбабић)

43. АП-448-19 (Даница Суша)

44. АП-497-19 (Муниб Халимановић)

45. АП-520-19 (Хајрудин Чампара)

46. АП-5641-18 (Горан Дојчиновић)

47. АП-5093-18 (Рувејд Дедић)

48. АП-5579-18 (С. С.)

49. АП-5688-18 (Жељана Муса)

III Одлуке о допустивости – prima facie

IV Одлуке о допустивости - Одјел за допустивост

V Закључци о исправци

Предсједник
Уставног суда Босне и Херцеговине
Златко М. Кнежевић

Подијели