127. plenarna sjednica i 150. sjednica Velikog vijeća

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je danas održao 127. plenarnu sjednicu na kojoj je usvojio zahtjev Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za donošenje privremene mjere u predmetu broj U 17/22. Odlukom o privremenoj mjeri Ustavni sud je privremeno stavio van pravne snage Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“ broj 118/21) i Zakon o dopunama Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik RS“ broj 15/22). Određeno je da odluka stupa na snagu odmah i da proizvodi pravno djelovanje do donošenja konačne odluke Ustavnog suda BiH o podnesenim zahtjevima. Ustavni sud podsjeća da odluka o privremenoj mjeri ni u kojem slučaju ne prejudicira konačnu odluku Ustavnog suda BiH u ovom predmetu.

Također, Ustavni sud BiH je danas održao redovnu, 150. sjednicu Velikog vijeća Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Od odluka koje je danas donio na sjednici Velikog vijeća Ustavni sud izdvaja:

AP 4746/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelanticino pravo na dom, jer je Kantonalni sud u Mostaru propustio da analizira razmjernost mjere koju je trebalo primijeniti protiv apelantice, i to njenog iseljenja iz spornog stana u kojem živi od 25. aprila 1998. godine.

AP 4762/20 – u kojoj je Ustavni sud zaključio da je povrijeđeno apelantovo pravo na pravično suđenje s obzirom na to da osporeno rješenje Okružnog suda u Trebinju ne sadrži analizu relevantnog pravnog aspekta predmetnog spora o pitanju zastare predmetnog potraživanja. Zbog toga je Ustavni sud onemogućen da ispita apelantove navode o proizvoljnoj primjeni materijalnog prava.

Sve odluke usvojene na današnjoj sjednici bit će dostavljene podnosiocima zahtjeva/apelantima i objavljene u što kraćem roku na internetskoj stranici Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.