Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 54. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. oktobra 2013. godine, i na 34. sjednici Doma naroda, održanoj 16. decembra 2013. godine, usvojila je Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine.

ZAKON o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine
Copyrights @ 2024 Ustavni sud BiH Sva prava zadržana.