Закључивање Меморандума о сарадњи с Правним факултетом Универзитета у Травнику

Уставни суд Босне и Херцеговине данас је закључио Меморандум о сарадњи с Правним факултетом Универзитета у Травнику.

Меморандум су потписали предсједник Уставног суда Босне и Херцеговине Мато Тадић и декан Правног факултета Универзитета у Травнику акад. проф. др Џемал Најетовић у сједишту Уставног суда у Сарајеву.

Циљ овог меморандума је успостављање и унапређење сарадње с Правним факултетом Универзитета у Травнику на начин да се обезбиједи константна размјена искуства и информација стручног и научног карактера од заједничке користи за обје институције, као и да се студентима Правног факултета Универзитета у Травнику обезбиједи практично упознавање с надлежностима, организацијом и радом Уставног суда БиХ.